Stormøllen konsernet velger TeleComputing som partner på IT-drift

Stormøllen AS, et konsernselskap for Felleskjøpet Agris datterselskaper innen næringsmiddelindustrien, har valgt TeleComputing som sin IT-drift partner i 5 år. Avtalen innebærer at TeleComputing får totalansvar for IT-leveranser til alle selskapene i Stormøllen konsernet. Den totale ordreverdien oppgis til ca. MNOK 18 hvorav ca. MNOK 14 er knyttet til kontraktsforlengelse og ca. MNOK 4 til kontraktsutvidelse.

Etter en omfattende anbudsrunde, hvor fem av Norges ledende IT outsourcingaktører deltok, har Stormøllen AS valgt TeleComputing som outsourcing partner for all IT-drift til samtlige av konsernets datterselskaper. Stormøllen konsernet består av selskapene Norgesmøllene AS, Stormøllen Industri AS (Opus Ingridients) og Norgesbakeriene AS (Mesterbakeren og Solbrød). Norgesmøllene AS har vært kunde hos TeleComputing siden år 2000, et IT-samarbeid som suksessivt har økt i omfang.

- Vi er meget stolte av å bli valgt som Stormøllens IT-partner i sterk konkurranse med andre anerkjente IT leverandører. Norgesmøllene er Stormøllens største selskap i kraft av egen omsetning og antall IT-brukere. Vi ser avtalen som en bekreftelse på at Norgesmøllene oppfatter oss som en god og lydhør samarbeidspartner og vi vil gjøre vårt ytterste for at det utvidede IT-samarbeidet med Stormøllen og deres datterselskaper skal bli best mulig, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

TeleComputing leverer et komplett IT-miljø hvor Stormmøllenes selskaper og produksjonsenheter er integrert i ett og samme nett. Avtalen omfatter også ansvar for selskapenes kommunikasjonsforbindelser og klargjøring av fremtidig IP-telefoni støtte. Den sentrale løsningen inkluderer dessuten drift og forvaltning av alle PC-arbeidsplasser med lokale applikasjoner gjennom TeleComputings unike tjeneste, Managed Client. Denne tjenesten muliggjør kostnadseffektiv håndtering og støtte til lokale kunder, inkludert distribusjon av applikasjoner, oppdatering, reinstallationer, etc.

- Vi opplever for tiden stor vekst og som organisasjon stiller vi store krav til fleksible og forutsigbare IT-løsninger. TeleComputing har i løpet av vårt samarbeid hele tiden forbedret sine forsyninger og vært lydhøre for våre ønsker og behov. De kjenner allerede vår virksomhet godt og var i stand til å presentere en langsiktig helhetsløsning for hele konsernet, sier Rolf Palmesen, IT-sjef i Norgesmøllene.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.