TeleComputing. Q3 2008

• Total omsetning for konsernet i 3. kvartal 2008 var MNOK 220,0 (MNOK 188,8), som representerer en vekst på 16,5 %.

• Den organiske veksten var på 14,7 % etter justering for de siste 12 måneders oppkjøp.

• Ordreinngangen i IT Operations segmentet var på MNOK 161 (MNOK 134) i 3. kvartal. Nysalget utgjorde MNOK 123 (MNOK 120).

• Driftsresultat før amortisering (EBITA) var MNOK 16,0 (MNOK 15,5), som tilsvarer en EBITA margin på 7,3 %.

• Med amortiseringskostnader på MNOK 1,8 (MNOK 1,6) var driftsresultatet (EBIT) på MNOK 14,3 (MNOK 13,8).

• Resultatet før skatt var MNOK 11,8 (MNOK 11,6)

• Resultat etter skatt var MNOK 8,5 (MNOK 10,6). Selskapets effektive skattesats i 3. kvartal 2008 var på 28 % mot 8 % i 3. kvartal 2007.

• Kontantstrøm fra driften var på MNOK 26,1, inkludert en rentebetaling på MNOK 6,3. Sterk kontantstrøm medførte at vi betalte et avdrag på langsiktig gjeld med MNOK 25.

For ytterligere detaljer vises det til vedlagte materiale.

--------------


• Total group revenue for 3rd quarter 2008 was MNOK 220,0 (MNOK 188,8), representing a growth rate of 16,5 %.

• The organic growth rate was 14,7 %, after adjusting for the prior 12 months’ acquisitions and divestitures.

• Order inflow in the IT Operations segment during the 3rd quarter was MNOK 161 (MNOK 134). New contracts represented MNOK 123 (MNOK 120) of the order inflow.

• Operating profit before amortization (EBITA) was MNOK 16,0 (MNOK 15,5), representing an EBITA margin of 7,3 %.

• After amortization expenses of MNOK 1,8 (MNOK 1,6), operating profit (EBIT) was MNOK 14,3 (MNOK 13,8).

• Profit before tax was MNOK 11,8 (MNOK 11,6).

• Net income after tax was MNOK 8,5 (MNOK 10,6). The company’s effective tax rate is 28 % in 2008 vs. 8 % in Q3 2007.

• Cash flow from operations of MNOK 26,1, which includes interest payments of MNOK 6,3. Internal cash flow enabled repayment of loan installment of MNOK 25,0.

More details may be found in the attached information.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.