TeleComputing. Resultat 2. kvartal 2008

- Total omsetning for konsernet i 2. kvartal 2008 var MNOK 229,0 (MNOK 185,5), som representerer en vekst på 23,4 %.

- Den organiske veksten var på 19,8 %, etter justering for de siste 12 måneders oppkjøp.

- Korrigert for effekten av SEK/NOK valutasvingninger var den organiske veksten på 21,5 %.

- Ordreinngangen i IT Operations segmentet var på MNOK 208 (MNOK 126) i 2. kvartal. Nysalget utgjorde MNOK 125 (MNOK 106).

- Driftsresultat før amortisering (EBITA) var MNOK 16,5 (MNOK 12,9), som tilsvarer en EBITA margin på 7,2 %.

- Med amortiseringskostnader på MNOK 1,8 (MNOK 1,6) var driftsresultatet (EBIT) på MNOK 14,7 (MNOK 11,3).

- Resultatet før skatt var MNOK 11,1 (MNOK 9,6)

- Resultat etter skatt var MNOK 7,8 (MNOK 8,8). Selskapets effektive skattesats i 2. kvartal 2008 var på 28 % mot 7 % i 2. kvartal 2007.

For ytterligere detaljer vises det til vedlagte materiale.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Dokumenter og linker