TeleComputing 1 kvartal 2009

- Omsetning på MNOK 227,6

- Omsetningsøkning på 5 % fra 1. kvartal 2008 (alt organisk vekst)

- Ordreinngang i IT Operations segmentet på MNOK 104

- EBITA på MNOK 8,0

- Restruktureringskostnader på MNOK 8,9 relatert til forpliktelser for:
o Bemanningsreduksjon på over 15 % og stenging av Gøteborg-kontoret i Sweden IT Operations
o Etterlønn til tidligere konsernsjef

- Kontantstrøm fra driften på MNOK 24,4


For ytterligere detaljer vises det til vedlagte materiale.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker