TeleComputing 3. kvartal 2009

Høydepunkter 3. kvartal 2009 • Total omsetning for konsernet i 3. kvartal 2009 var MNOK 212,3 (MNOK 220,0), som representerer en nedgang på 3,5 %. Hele nedgangen er organisk. • Ordreinngangen i IT Operations segmentet var på MNOK 127 (MNOK 161) i 3. kvartal. • Driftsresultat før amortisering (EBITA) var MNOK 20,1 (MNOK 16,0), som tilsvarer en EBITA margin på 9,5 %. • Etter amortiseringskostnader på MNOK 1,9 (MNOK 1,8), var driftsresultat (EBIT) MNOK 18,2 (MNOK 14,3). • Resultatet før skatt var MNOK 17,1 (MNOK 11,8) • Resultat etter skatt var MNOK 12,3 (MNOK 8,5). • Kontantstrøm fra driften var på MNOK 36,6 (MNOK 26,1). • Total kontantbeholdning ved slutten av 3. kvartal på MNOK 126,4. For ytterligere detaljer vises det til vedlagte materiale.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker