TeleComputing 4. kvartal 2008

- Rekordhøy omsetning på MNOK 247,2
- Omsetningsøkning på 12 % fra 4. kvartal 2007 (100 % organisk vekst)
- Høy ordreinngang i IT Operations segmentet (MNOK 169)
- Rekordhøy EBITA på MNOK 19,1 (7,7 % margin)
- Rekordhøy EBIT var MNOK 16,8 (6,8 % margin)
- Rekordhøy kontantstrøm fra driften (MNOK 49,4)
- 2008 er det fjerde året på rad med rekordhøy omsetning og EBIT

For ytterligere detaljer vises det til vedlagte materiale.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker