TeleComputing ASA avslutter evaluering av strategiske alternativer

Sabaro Investments Ltd (“Sabaro”) og tilhørende selskaper kontrollerer 26,8 millioner aksjer i TeleComputing ASA (`TeleComputing`), hvilket tilsvarer ca. 73 % av aksjene i TeleComputing. Den 13. oktober 2008 informerte Sabaro TeleComputings styre om at Sabaro, basert på ekstern interesse for selskapets aksjebeholdning, ville vurdere strategiske alternativer i forbindelse med Sabaros aksjebeholdning i TeleComputing.

Styret i TeleComputing har i ettertid, og med SEB Enskilda og Arctic Securities som finansielle rådgivere, evaluert forskjellige strategiske alternativer på vegne av sine aksjonærer. Med bakgrunn i denne prosessen har styret konkludert med at de forslagene som har fremkommet ikke har vært attraktive nok for selskapet og selskapets aksjonærer. Styret har derfor valgt å avslutte prosessen.

Styret ønsker å understreke at TeleComputing er i rute i forhold til oppnåelse av selskapets Best in Class 2008 mål, har sterk lønnsom vekst og en solid balanse, og er godt posisjonert til å utnytte markedsmulighetene innen IT-on demand og IT-tjenester.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner