TeleComputing gjør stort oppkjøp i Sverige

TeleComputing har inngått en endelig avtale om kjøp av det svenske IT-selskapet Kentor. Avtalen innebærer at TeleComputing bredder seg på det svenske SMB-markedet som en sterk aktør innen kvalifiserte konsulenttjenester og IT-rådgivning samtidig som man styrker sin posisjon som en ledende leverandør av IT-drift og outsourcing. TeleComputing betaler MSEK 290 for aksjene i Kentor, inklusive ca. MSEK 50 i netto kontantbeholdning. Kentor har ca. 235 ansatte i Stockholm, Göteborg og St. Petersburg.

Etter oppkjøpet av Kentor vil TeleComputing i Sverige bestå av ca. 370 ansatte med en årlig omsetning i størrelsesorden MSEK 400. Totalt kommer TeleComputing-konsernet til å bestå av ca. 620 ansatte på 9 lokasjoner i tre land med en årlig omsetning i størrelsesorden MSEK 750. Inklusive den oppkjøpte virksomheten beregnes ca. 69 % av TeleComputings omsetning å komme fra IT-drift og outsourcing, ca. 23 % fra applikasjonstjenester og IT-rådgivning, samt ca. 8 % fra produkter og lisenser.

Oppkjøpet finansieres av banklån, ca. MSEK 225, og ca. MSEK 65 i kontanter. Finansieringen er tilrettelagt av SE Banken som også er TeleComputings hovedbankforbindelse. Med forbehold om endelig sluttføring av revisjonen, forventer Kentor en omsetning på anslagsvis MSEK 213 i 2006, tilsvarende en vekst på 22,2 %, med en EBITA på MSEK 24,3 og en EBIT på MSEK 23,7 i henhold til SGAAP*.

- Sammenslåingen er en offensiv satsing med to stabile, lønnsomme og komplementære selskaper i vekst som sammen vil ta en ledende posisjon i det skandinaviske SMB-markedet. Begge selskapene har hatt en meget positiv utvikling med sterk vekst i lang tid og oppkjøpet gir TeleComputing en unik slagkraft i det svenske SMB markedet. Kentor er veldrevet, har god lønnsomhet med et bredt produkt- og tjenestetilbud og kan vise til solid kompetanse med kvalifiserte konsulenter, spesialister og bransjekompetanse. Dette er helt i tråd med kommunisert strategi og våre ambisjoner om å vokse i Sverige. TeleComputing skal være det selvsagte alternativet ved valg av IT-partner i SMB-segmentet, sier konsernsjef André P. Løvestam i TeleComputing.

Kentors virksomhet i dag er nisjet mot IT-støtte innen områdene Telekom, Helse, Eiendom og Forsikring. Innen Telekom har Kentor en markedsledende posisjon som leverandør av IT-systemer til Triple Play operatører. TeleComputing har i dag en raskt voksende virksomhet med markedsledende løsninger innen IT-drift og outsourcing på SMB-markedet i Skandinavia. Kentor tilfører kvalifisert kunnskap og tjenester vedrørende bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. Sammenslåingen muliggjør økt salg på en større felles kundebase og til nye kunder i det øvre SMB-segmentet, samtidig som det skapes driftsrelaterte skaleringsfordeler.

– Ved å gå sammen med et veletablert, børsnotert selskap kan Kentor vokse og utvikles raskere. Kentor får en eier som ser på selskapets kjernevirksomhet som et viktig element for å bredde og øke kompetanse og tilbud på et felles målmarked. Kentors eiere er meget tilfreds og fornøyd med TeleComputing som ny eier, sier Anssi Atterby, administrerende direktør i Kentor AB.

Kentors forretningsområde Teknik og IT drift med 65 ansatte integreres med TeleComputing Sweden. Kentors forretningsområde IT Tjänster med 170 ansatte videreføres som et eget virksomhetsområde under Kentors merkevare med fortsatt fokus på leveranse av IT-systemløsninger, applikasjonsforvaltning og IT-spesialister. Dette virksomhetsområdet får navnet IT Services and Solutions og vil som tidligere ledes av nåværende daglig leder Urban Berlinde. Flere andre ledende nøkkelansatte fortsetter også i sine stillinger.


Selgere er selskapets gründer og administrerende direktør Anssi Atterby som eier 36,7 %, ITP-invest som eier 30,7 % samt nåværende og tidligere ansatte som eier de resterende 32,6 %. Transaksjonen ble sluttført den 8. februar 2007.

Swedbank Markets og First Securities var finansielle rådgivere for TeleComputing i forbindelse med oppkjøpet.

*Swedish Generally Accepted Accounting Principles

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker