TeleComputing inngår avtaler om kjøp av Cegal AS og IT Arkitekten AS i Stavanger

TeleComputing har inngått avtaler om å overta 100 % av aksjene i de Stavanger-baserte selskapene Cegal AS og IT Arkitekten AS. TeleComputing skal betale totalt MNOK 75 for selskapene, inkludert netto kontantbeholdning på MNOK 4, fordelt på 80 % i kontanter og 20 % i aksjer. I tillegg har partene inngått avtaler om tilleggsvederlag tilknyttet et fremtidig resultatmål til en verdi av totalt MNOK 7,5 i aksjer.

Overtagelsen er i tråd med TeleComputings kommuniserte vekststrategi og vil bidra til at TeleComputing får en meget sterk posisjon i det viktige og raskt voksende IT-markedet i Stavanger-regionen.

Cegal tilbyr sentraliserte og modulbaserte IT driftsløsninger med full valgfrihet for kunden som velger hvilke komponenter som skal eies selv og hvilke komponenter som skal leies av Cegal. Selskapet tilbyr løsninger innenfor sentralisert IT drift, fjerndrift, lokal drift og applikasjonsdrift. Cegal betjener ca 2 500 brukere og har
12 ansatte.

IT Arkitekten er et IT–konsulent og rådgivningsselskap med 17 ansatte. Selskapet jobber med IT-rådgivning og prosjektstyring knyttet til driftsløsninger og valg av IT on-demand løsninger, samt applikasjonsutvikling innenfor standard programvare, system- og mobil integrasjon, sikkerhet. o.l.

Begge selskapene har hatt en positiv utvikling de seneste årene med en samlet omsetning i 2006 på MNOK 34,7 og EBIT på MNOK 7,2. Med en forventning om organisk vekst på ca. 30 %, er forventet samlet omsetning og EBIT i 2007 på henholdsvis MNOK 45 og MNOK 11.

TeleComputing etablerte seg i Stavanger-området i 2005 med fokus på IT-drift, outsourcing og onsite consulting. Overtagelsene forventes å gi synergifordeler samt utvidelse av kundebase, tjenestetilbud og økt kryssalg. TeleComputing vil etter oppkjøpet ha ca. 60 ansatte i Stavanger med en forventet omsetning på MNOK 110 i 2007.

– Disse oppkjøpene innebærer at TeleComputing styrker sin posisjon som en ledende leverandør av IT-drift og outsourcing, samtidig som vi bredder oss på det norske SMB-markedet med et sterkt tjenestetilbud innen kvalifiserte konsulenttjenester og IT-rådgivning. TeleComputing skal være det selvsagte alternativet ved valg av IT-partner i SMB-segmentet. Cegal og IT Arkitekten passer utmerket inn både forretnings- og kompetansemessig og styrker vår posisjon i et av Norges raskest voksende regionale markeder. Vi ser også at vi kan oppnå samordningsgevinster og økt kryssalg allerede i inneværende år, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Sluttføring av transaksjonen vil være betinget av due diligence og endelig styregodkjennelse.

Styret vurderer å finansiere kontantvederlaget gjennom en emisjon. Selskapets hovedaksjonær Sabaro Investments Ltd har tilbudt seg å stille fulltegningsgaranti mot vanlig provisjon.

Transaksjonen forventes sluttført innen midten av juni 2007.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Dokumenter og linker