TeleComputing inngår avtaler verdt 23 MNOK i Norge

TeleComputing har nylig inngått IT avtaler med 4 selskaper til en samlet verdi av 23 millioner kroner. Avtalene, som består av 3 nysalg og 1 avtalefornyelse på henholdsvis 16 MNOK og
7 MNOK i kontraktsverdier, omfatter IT konsulentbistand, sentraliserte IT-driftsleveranser og tilhørende ”IT on demand” tjenester.

– Vi opplever for tiden en sterk interesse fra mellomstore bedrifter som ønsker å forenkle sin leverandørportefølje på flere områder, inkludert IT. Stadig flere selskaper foretrekker å forholde seg til kun en IT-partner som ivaretar alt fra it-relatert virksomhetsanalyse til it-drift og tilhørende forvaltning. Vår definerte strategi har tatt utgangspunkt i dette kundebehovet og vi innretter hele vår virksomhet i tråd med denne utviklingen. Vi bredder våre tjenester i det nordiske SMB-markedet innen kvalifiserte konsulenttjenester og IT-rådgivning samtidig som vi styrker vår posisjon som en ledende leverandør av IT-drift og outsourcing. Vi skal være det selvsagte alternativet ved valg av IT-partner i dette segmentet, sier konsernsjef André P. Løvestam i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker