TeleComputing inngår IT avtale med Frende Forsikring

Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS, eiet av 15 norske sparebanker, har valgt TeleComputing som leverandør av IT-drift og tilhørende IT OnDemand løsninger til sine ansatte. Avtalen innebærer at selskapenes ansatte vil få IT levert som en tjeneste fra TeleComputings sentraliserte, “en-til-mange” IT plattform som pr. i dag er sentral i forvaltningen av TeleComputings 800 bedriftskunder og 50.000 brukere. Avtalen er på 3 år med opsjon på ytterligere 2 år.

- Vi har full fokus på å tilby gode og konkurransedyktige forsikringsløsninger til våre kunder. IT er ikke en del av vår kjernevirksomhet men vi stiller store krav til fleksible og forutsigbare IT-løsninger som understøtter vår forretning. TeleComputing har i hele anbudsprosessen vist stort engasjement og forståelse for våre behov og ønsker som har skapt tillit hos oss. Vi er overbevist om at vi i TeleComputing har funnet en langsiktig, troverdig og kompetent samarbeidspartner som kan støtte våre virksomhetsmål både i dag og i fremtiden, sier Ole Tom Pettersen, IT direktør i Frende. Frende består i dag av 2 selskaper – Frende Skade og Frende Liv som tilbyr skade- og livsforsikring til privat- og bedriftsmarkedet. – Vi er stolte og ydmyke for den tilliten Frende har vist oss med bakgrunn i denne avtalen og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss. Vår sentraliserte, “en-til-mange” IT leveranseplattform representer kjernen av våre IT tjenester som allerede omfatter 2.400 sertifiserte applikasjoner, 800 bedriftskunder og 50.000 brukere. Ved å benytte våre IT OnDemand tjenester levert fra denne IT-plattformen, vil Frende oppleve en forutsigbar, skalerbar og fremtidsrettet IT-hverdag. De vil også kunne tilpasse IT kostnadene i tråd med sine faktiske behov, sier Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner