TeleComputing inngår IT-driftsavtale med Risa AS

TeleComputing og Risa AS har inngått en 5-årig IT-driftsavtale, med opsjon på ytterligere 2 år. Avtalen innebærer at Risa vil få sin IT-drift levert som en skytjeneste fra TeleComputing sitt moderne og høytilgjengelige datasenter. I tillegg omfatter avtalen service desk for alle brukene, samt onsite bistand.

– Etter en grundig evaluering av flere gode tilbud ble vår totalvurdering at TeleComputings leveransemodell best oppfyller våre krav til ny felles IT driftsplattform. TeleComputing har omfattende erfaring med IT drift for selskaper innen bygg og anleggsbransjen. Kombinert med en moderne og fremtidsrettet IT driftsplattform oppfyller TeleComputing våre krav og behov til en effektiv, fleksibel og kostnadseffektiv it-driftsløsning, sier IT-Ansvarlig Thomas Baklund og Økonomisjef Ole Sjølyst, i Risa AS

Risa-konsernet er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine fem datterselskap, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har 700 dyktige ansatte og hadde i 2012 en omsetning på 1,7 milliarder kroner. Forretningsområdet til Risa AS er graving, sprenging, fylling, planering og veivedlikehold. Risa AS har tre hovedavdelinger på Jæren, Haugalandet og Sørlandet.

– Det var gledelig at RISA valgte TeleComputing som sin nye IT-driftsleverandør. Dette bidrar til å styrke TeleComputings posisjon som den ledende IT driftsleverandøren for aktører i bygg og anleggsbransjen. Vår erfaring med denne type kunder kombinert med en velprøvd og moderne sentralisert IT-driftsløsning, vil gi Risa en brukervennlig, skalerbar, kostnadseffektivitet og pålitelig IT-løsning, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Risa

Risa er et av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine fem datterselskap, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har 700 dyktige ansatte og hadde i 2012 en omsetning på 1,7 milliarder kroner.

I 1948 etablerte Tobias, Håkon og Georg Risa sitt eget firma og kalte det ikke helt uventet for Brødrene Risa. Egenkapitalen var et par hundre kroner, sammen med spader, spett og annet nødvendig utstyr sto de klar til å ta på seg jord- og steinarbeid.

I dag er Risa-konsernet eiet av Bjørn Risa og er gjennom sine fem datterselskap regionens ledende entreprenørselskap. De satser på videre vekst. Et naturlig steg framover vil være å markere seg på nasjonalt nivå.

Mer informasjon, se: www.risa.no

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner