TeleComputing inngår IT on demand avtale med svensk sykehus

Nacka Närsjukhus Proxima har inngått en 3-årig outsourcingavtale med TeleComputing som dermed får ansvaret for å levere IT som en komplett funksjon til hele virksomheten. Nacka Närsjukhus Proxima fikk ny eier tidligere i sommer. Avtalen er en del av selskapets strategi om å fokusere på kjernevirksomheten og fortsatt utvikle høykvalitative helsetjenester. Den totale ordreverdien i avtaleperioden beregnes til ca. MSEK 8,5.

– Proxima er et nærsykehus som vil legge all fokus på helse og våre pasienter. IT blir stadig viktigere i helsesektoren og vi har derfor valgt TeleComputing som outsourcingpartner for å sikre tilgang på kompetanse og fleksible IT-løsninger i vår vekststrategi, sier Monika Jansson, administrerende direktør i Nacka Närsjukhus Proxima.

Kontrakten kommer i kjølvannet av en rekke avtaler TeleComputing har vunnet i helse- og omsorgssektoren den siste tiden.

– Vi ser dette som en bekreftelse på at vi har en konkurransekraftig leveransemodell som gir kundene både økonomiske og operative fordeler. Vi vil gjøre IT enklere for våre kunder, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.