TeleComputing inngår kontrakt med Den Norske Opera

TeleComputing har inngått avtale med Den Norske Opera om komplett leveranse av IT-utstyr, nettverk og tilhørende ”IT on demand” tjenester. IT leveransen inngår som en viktig del av støttefunksjonene til det nye Operahuset som forventes å bli et av Europas mest moderne kulturbygg. Avtalen, som er på 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, har en initial ordreverdi på ca. 16 MNOK.

Statsbygg bygger på vegne av Kultur- og kirkedepartementet nytt operahus i Bjørvika i Oslo. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Den Norske Opera som fremtidig bruker av bygget. Huset vil få mer enn 1000 rom, fordelt over 38500 m2 ,og vil bli arbeidsplass for ca. 600 personer.

IT leveransen fra TeleComputing inngår som en viktig del av støttefunksjonene til det nye Operahuset og består av 3 hovedområder:
a) Leveranse, drift og service av IKT-utstyr
b) Etablering og drift av lokalt nettverk
c) Etablering og drift av applikasjoner, samt support

– Vi er meget stolte av å bli tildelt denne høyprofilerte kontrakten i sterk konkurranse med andre norske og internasjonale IT leverandører. Vårt ”IT on demand” konsept er basert på at vi kan levere rett it funksjonalitet uansett tid og sted og dette representerer også en viktig del av denne leveransen. Vi er ydmyke for den tilliten Den Norske Opera har vist oss med bakgrunn i denne avtalen og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre innkjøp av brukerutstyr til det nye operahuset. Dette omfatter også innkjøp av IKT-tjenester og –utstyr fra TeleComputing. Statsbygg vil etter godkjenning av leveransen og i forbindelse med overlevering av Nytt Operahus til Den Norske Opera, overdra alle rettigheter og plikter etter inngåtte kontrakter til Den Norske Opera.

- Sammen med Statsbygg har vi gjennomført en omfattende evalueringsprosess hvor løsning, kompetanse, lav miljøbelastning og kommersielle betingelser ble spesielt vektlagt. TeleComputings erfaring, profesjonalitet og konkurransedyktige betingelser ble til slutt utslagsgivende for vårt valg, sier Brit Marie Myhrvang, IKT-sjef i Den Norske Opera.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker