TeleComputing inngår nordisk IT avtale med ATG

Andvord Tybring-Gjedde AS (ATG) har inngått en 4-årig IT avtale med TeleComputing til en estimert totalverdi på ca. 23 millioner kroner. Ca. 9 millioner kroner av kontraktsverdien er relatert til en forlengelse av dagens avtale mellom partene og ca. 14 millioner kroner er relatert til en kontraktsutvidelse som innebærer at TeleComputing får ansvaret for leveranse av klient- og kommunikasjonsplattformen til samtlige brukere i ATG konsernet i Norden.

Avtalen mellom ATG og TeleComputing er en fornyelse og vesentlig utvidelse av en tidligere avtale mellom TeleComputing og Andvord gruppen. Andvord Tybring-Gjedde AS er et resultat av sammenslåingen av Andvord AS og C. Tybring-Gjedde ASA 15. juni 2005. ATG er i dag Nordens største aktør innen salg og distribusjon av kontor- og datarekvisita samt annet forbruksmateriell innenfor beslektede områder. Gruppen omsetter for ca. 3,6 milliarder kroner og har ca. 1.200 ansatte.

- IT representerer en viktig støttefunksjon i ATG og vi har høye krav vedrørende tilgjengelighet, fleksibilitet og support. Etter en nøye vurdering av flere løsninger falt valget på TeleComputing på grunn av deres faglige tyngde og forretningsmessige forståelse for vår virksomhet, sier Trond Opsahl, IT direktør i ATG.

Den inngåtte IT avtalen med TeleComputing omfatter leveranse av IT som en funksjon til samtlige brukere i det nordiske ATG konsernet og datterselskapene Rich Andvord AS, Binders Norge AS, Emo AS, Corporate Express Sverige AB, Emo AB, Grieg Kalenderforlag AS og Andvord Grafisk AS.

– Dette er en stor og viktig kunde som vi allerede har hatt gleden av å samarbeide med i mange år. Det er stimulerende å jobbe med ATG siden de stiller veldig tydelige krav, involverer oss i virksomheten og forventer at vi skal introdusere løsninger for fremtidige behov. At selskapet nå velger å både fornye og utvide vår samarbeidsform i ytterlige fire år tar vi som en bekreftelse på at de verdsetter vår kompetanse, erfaring og nordiske tilstedeværelse, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner

Dokumenter og linker