TeleComputing inngår rekordavtale med Stockholms läns landsting

TeleComputings svenske datterselskap Kentor har inngått en 2-årig IT avtale med Stockholms läns landstings (SLL) og Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). Kontrakten, som er den største enkeltstående avtalen TeleComputing har inngått til nå i offentlig sektor, omfatter leveranse av IT-konsulent og driftstjenester fra hele TeleComputing konsernet. Den initiale ordreverdien beregnes til ca. MSEK 28.

I forrige uke inngikk TeleComputing, gjennom sitt datterselskap Kentor, en rammeavtale med Stockholms läns landsting. Kentor har nå fått i oppdrag av Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) å ta et helhetlig ansvar for IT-support, drift samt forvaltning og overvåkning av servere og nettverk for LSF. Avtalen er på 2 år og den initiale ordreverdien beregnes til ca. MSEK 28, hvorav ca. MSEK 22 er knyttet til en forlengelse av tidligere inngått avtale mellom partene.

Tidligere i høst har TeleComputing vunnet flere nye kundeavtaler i helse- og omsorgssektoren. Avtalen med SLL og LSF innebærer at TeleComputing konsernet nå styrker sin posisjon ytterligere i offentlig sektor i Sverige.

– Denne avtalen er meget viktig for vår satsing i offentlig sektor i Sverige og er helt i tråd med kommunisert strategi og våre ambisjoner om å vokse i Sverige. Leveransen, som består av både IT-konsulent og driftstjenester, er også et eksempel på TeleComputings og Kentors kombinerte slagkraft i det svenske markedet. TeleComputing fremstår nå som en sterk aktør i Sverige innen kvalifiserte konsulenttjenester og IT-rådgivning samtidig som vi har styrket vår posisjon som en ledende leverandør av IT-drift og outsourcing. Vi er svært glade og stolte over å ha vunnet denne avtalen, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.