TeleComputing inngår to avtaler i Norge

TeleComputing har ytterligere utvidet omfanget av samarbeidet med BW Offshore og inngått ny avtale med Eiendomsfinans. Det utvidede samarbeidet med BW Offshore innebærer at TeleComputing får sentralt driftsansvar for brukere og firmakritiske applikasjoner i det heleide datterselskapet APL. Avtalen med Eiendomsfinans, som er på 5 år med en initial verdi på ca. MNOK 6, betyr at TeleComputing vil levere en komplett, sentralisert driftsløsning til alle ansatte.

BW Offshore er en av verdens ledende tilbydere av enheter for flytende produksjon, lagring og lossing av olje og gass (FPSO). Det utvidede samarbeidet betyr at driftsmiljøet til BW Offshores heleide datterselskap APL integreres mot en sentral plattform. Den nye løsningen gir selskapet en unik fleksibilitet og en kostnadseffektiv IKT plattform som er skreddersydd for å håndtere endrede behov og muligheter. Samarbeidet mellom BW Offshore og TeleComputing ble etablert i 2007 og har siden økt i omfang.

Eiendomsfinans er en av Norges største frittstående formidlere av lån. Selskapet er landsdekkende med 18 avdelinger fra Harstad til Kristiansand og omfatter over 70 ansatte. TeleComputing skal levere en komplett, sentralisert driftsløsning for alle ansatte som omfatter Office, Internett, mail og SuperOffice i tillegg til tjenester som hjemmekontor, mobile tjenester, kommunikasjon og sikkerhet. Avtalen er over 5 år og har en initial verdi på ca. MNOK 6. Det forventes en vekst i avtaleperioden.

– Vi opplever for tiden en økende interesse fra våre kunder og andre selskaper som ønsker å effektivisere og forenkle sin IT-hverdag slik at de kan fokusere mer tid og krefter på egen kjernevirksomhet. Samtidig får vi henvendelser fra mange selskaper som foretrekker å forholde seg til kun én IT-partner som ivaretar alt fra it-relatert virksomhetsanalyse til it-drift og tilhørende forvaltning, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner