TeleComputing oppnår ISO 14001 miljøsertifisering

TeleComputing, en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet, har oppnådd miljøsertifikat i henhold til ISO 14001 standarden. Sertifikatet viser at TeleComputings miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den.

– Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal kjenne seg trygge på at TeleComputing tar hensyn til  miljøet. Sertifikatet er en bekreftelse på at vi har fungerende miljøstyringssystem i vår organisasjon og er et konkret verktøy for et effektivt og langsiktig miljøarbeid, sier Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør i TeleComputing AS.

ISO 14001 er en internasjonalt akseptert standard som fastsetter et miljøstyringssystem i selskaper og andre organisasjoner. Sertifikatet utstedes av et eksternt sertifiseringsorgan, som regelmessig gransker at organisasjonen jobber med miljøspørsmål i henhold til de krav som inngår i standarden. For sertifiseringen av TeleComputing har sertifiseringsorganet Det Norske Veritas vært engasjert.

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing AS:  Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing
TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT On-demand løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har 700 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner