TeleComputing vinner frem i anke i skattesak

TeleComputing ASA krevde i sin selvangivelse for inntektsåret 2001 fradrag for tap på fordring i næring mot sitt datterselskap TeleComputing Inc., USA. Fradraget ville ha økt TeleComputings fremførbare underskudd med MNOK 203 (avrundet), og ville gitt en ikke-diskontert verdi for TC på ca. MNOK 56,8. Skattemyndighetene nektet fradrag for tap, og saken har versert for domstolene. Saken er redegjort for i TeleComputings årsrapport. TeleComputing vant saken i Asker og Bærum tingrett ved dom 29. oktober 2008, men staten anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har i dom av 19. oktober 2009 gitt TeleComputing fullt medhold i saken, og tilkjente TeleComputing saksomkostninger. Hvis domsresultatet blir stående, vil TeleComputing øke sitt fremførbare underskudd med ca. MNOK 203, som ved fremtidig bruk har en ikke-diskontert verdi for TeleComputing på ca. MNOK 56,8. Ankefristen er én måned fra i dag. Dommen kan fås fra Borgarting Lagmannsrett.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner