Uno-X Energi AS inngår IT-driftsavtale med TeleComputing

TeleComputing har inngått IT-driftsavtale med Uno-X Energi AS som gir TeleComputing ansvaret for all IT-drift i Uno-X Gruppens selskaper i Norge de neste 5 årene. Uno-X Gruppen, som er en del av Reitangruppen, har bl.a. ca 350 betjente og ubetjente bensinstasjoner i Norge og Danmark. Avtalen har verdi på mer enn 20 mill Nok.

– TeleComputings leveransemodell oppfyller våre ønsker om fleksibilitet for Uno-X Gruppens ulike selskaper og med en brukerbasert tjenestemodell som fordeler IT-kostnadene på en rettferdig og oversiktlig måte. Løsningen fokuserer på sikkerhet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet og skal bidra til en større grad av rendyrking og forretningsfokus for Uno-X Gruppen. I TeleComputing fant vi dessuten en IT driftsleverandør med erfaring og fokus på IT-drift, noe som passer godt med Uno-X Gruppens målsetting, sier Arne Reidar Holtvedt, IT-Sjef i Uno-X Energi AS.

Historien bak Uno-X starter allerede med Hydro og Texaco som i 1995 etablerer Hydro Texaco etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøper Reitangruppen aksjene i selskapet, og endrer navnet til YX Energi. I 2009 skifter selskapet navn til Uno-X, og etablerer separate selskaper for hvert forretningsområde.

– Vi er glade for at enda et selskap i Reitangruppen har valgt TeleComputing som sin nye IT-driftsleverandør. I denne avtalen skal TeleComputing bygge opp en ny sentral driftsløsning for Uno-X, basert på TeleComputings standardiserte IT driftskonsept samt ta ansvaret for klientdrift og WAN m.m. Det er nettopp dette som er TeleComputings kjernevirksomhet. Uno-X har dessuten mange av de samme verdier som TeleComputing og ønsket en leverandør hvor samhandlingen kan skje på en enkel og lite byråkratisk måte. Vi gleder oss derfor til å jobbe med Uno-X gruppen i årene fremover, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Uno-X

Uno-X er et handelsselskap som selger drivstoff, smøreolje og energiprodukter til private og bedrifter. Du kjente selskapet tidligere som YX Energi, og før det igjen som Hydro Texaco. Uno-X Gruppen består i dag av fem selskaper i Norge og tre i Danmark.

Selskapet Uno-X Energi har fokus på direkte salg av parafin, fyringsolje, farget- og blank diesel, marine gassolje og spesialprodukter, mens selskapet Uno-X Automat har fokus på salg av drivstoff over ubetjente stasjoner, og Uno-X Smøreolje arbeider med salg av smøremidler. Tilsvarende tre selskap finnes i begge land. I Norge består gruppen ut over dette av YX Betjent, som har fokus på salg av drivstoff over betjente stasjoner, hvor stasjonsdriver eier stasjonen selv. I tillegg kommer selskapet Uno-X Finans som arbeider med produktutvikling, markedsføring og salg av Uno-X Gruppens kortprodukter.

 

 

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.