TeliaSonera erverver aksjemajoritet i den norske bredbåndsleverandørenNexGenTel

TeliaSonera har ervervet 82,3 prosent eierandel i NextGenTel Holding ASA, den nest største tilbyderen innen bredbånd og xDSL i Norge. Ervervet vil utvide TeliaSoneras tjenestetilbud i Norge, hvor TeliaSonera er en sterk nummer to aktør innenfor mobilkommunikasjon. Ervervet understreker den strategiske retningen på å fokusere på mobil- og internettbasertetjenester i våre hjemmemarkeder.

TeliaSonera AB, det ledende telekommunikasjonsselskapet i Norden og Baltikum har i dag inngått en avtale med hovedaksjonærene i NextGenTel Holding ASA om å erverve 23 539 226, tilsvarende 82,3 prosent av aksjene i NextGenTel som er notert på Oslo Børs. For hver aksje skal TeliaSonera betale 65,50 NOK (79,44 SEK) kontant, totalt 1 541 819 303 NOK (1 869 949 287 SEK), tilsvarende en premium på 35 prosent over de siste ti dagenes volumveide gjennomsnitt av NextGenTel-aksjen på Oslo Børs. ”Denne transaksjonen understreker vår strategiske retning på å fokusere på mobil- og internettbasertetjenester på vårt hjemmemarked. Det gir oss en mulighet til å utvide vårt tilbud og tilby bredbånd, VOIP og IPTV på det norske markedet som et komplement til vårt sterke mobiltilbud”, sier Anders Igel, administrerende direktør og konsernsjef for TeliaSonera AB. Han legger til: ”Dette gjør oss til en enda sterke utfordrer til markedslederen”. Etter dagens erverv vil TeliaSonera fremme et pliktig tilbud til de øvrige aksjonærene i NextGenTel i samsvar med de norske reglene om pliktig tilbud. Tilbudet vil fremmes så snart som mulig, senest innen fire uker fra i dag. Prisen i tilbudet vil være den samme som prisen betalt i dagens erverv, 65,50 NOK per aksje. Transaksjonen er et strategisk erverv som gir en økt tilstedeværelse i Norge og TeliaSonera vil dra fordel av å ha bredbåndstilstedeværelse i hele sitt hjemmemarked. NextGenTel vil forsette å virke som bredbåndstilbyder under sitt eget varemerke på det norske markedet. Ledelsen vil forsette og det vil ikke skje noen større endringer i selskapets drift. Kort beskrivelse av NextGenTel . . . . . . . . . . . . . . . 2004 2005 Nettoomsetning (millioner NOK) 454 600 EBITDA (millioner NOK) 121 137 Antall kunder (*) 95 300 148 000 Antall ansatte (*) 171 202 (*) ved periodens slutt Aksjebeholdning Etter ervervet eier TeliaSonera AB 23 539 226 aksjer i NextGenTel Holding ASA, hvilket utgjør ca. 82,3 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Pressekonferanse Det vil holdes en pressekonferanse senere i dag kl 14.00 på Hotell Continental i Oslo, Stortingsgaten 24/26, konferanseavdelingen, møterom 1.

Abonner

Dokumenter og linker