114 064 nordmenn ber norske myndigheter om å sette en stopper for menneskehandel av barn og unge

7. juni kl. 15.00 overrekker PRESS – Redd Barna Ungdom og The Body Shop underskriftene i kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge til Justisdepartementet ved statssekretær Pål Lønseth. Med seg har de 114 064 signerte opprop fra bekymrede nordmenn som ber myndighetene om å igangsette konkrete tiltak for å bekjempe at barn og unge lever som slaver i Norge. Kl. 14.00 på Eidsvolls plass blir det en markering med appeller, opptreden av Intros Cheer Crew fra Norske talenter og jentene fra det kritikerroste bandet Mhoo. 

Det er utrolig at 114 064 mennesker har støttet kampanjen!” sier kommunikasjonssjef Camilla Karstensen fra The Body Shop ”Dette viser at det er et stort engasjement i befolkningen som myndighetene må lytte til. Kampanjen har allerede ført til loveendring på Malta som har ratifisert Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. ”

Ratifisere konvensjon som styrker barns rettigheter
PRESS – Redd Barna Ungdom og The Body Shop ber også myndighetene om å ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk som ble undertegnet i 2007. ”Ratifiseringen vil styrke barns beskyttelse mot menneskehandel,” uttaler Tirill Sjøvoll, leder i PRESS Redd Barna Ungdom. ”At Norge skal være en pådriver i internasjonalt samarbeid er blant målsetningene i Regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel – da er det viktig at all nødvendig internasjonalt papirarbeid er gjort.

Avdekk mørketallene
I 2009 ble 69 barn og unge identifisert som ofre for menneskehandel. PRESS – Redd Barna Ungdom mener at tallet er høyere. ”Menneskehandel er verdens tredje største kriminelle industri etter handel med narkotika og ulovlige våpen. Dette er organisert kriminalitet med forgreiner i mange land, og ingen har oversikt over hvor mange mennesker som er ofre for trafficking,” sier Sjøvoll. ”Når man i tillegg tar i betraktning at det årlig forsvinner flere titalls barn fra norske mottak, er det er grunn til å anta at mørketallene store. Mer må gjøres for å finne barn som er ofre for menneskehandel, slik at de kan få den hjelpen de trenger.”

Basert på en rapport utarbeidet av ECPAT og Redd Barna, oppfordrer kampanjen blant annet myndighetene til å innføre opplæring i identifisering av barneofre i fagutdannelsen av barnevernspedagoger og lærere. Rapporten anbefaler også myndighetene å opprette politienheter med spesialkompetanse på menneskehandel av barn for å styrke etterforskningen av disse sakene slik at flere bakmenn blir tatt.

Kunnskapsløft blant befolkningen
”Med denne kampanjen har alle våre ansatte i The Body Shop rundt om i hele landet gjort en enestående innsats på informasjonsfronten. Det er mange som ikke vet at menneskehandel finnes i Norge. Med en gang de fikk vite at vi har ofre for menneskehandel også her i Norge ble de engasjert i saken, ” sier Karstensen. PRESS – Redd Barna Ungdom og The Body Shop ønsker at myndighetene utarbeider en informasjonskampanje rettet mot befolkningen slik at flere kan ta del i kampen mot menneskehandel. I henhold til Free the Slaves er en tredjedel av slaverisakene politiet i USA etterforsker basert på tips fra befolkningen. 

Stor internasjonal oppslutning
Stopp menneskehandel av barn og unge pågår i 50 land, og foreløpig har 6 209942 mennesker undertegnet på oppropet mot menneskehandel av barn og unge. “Menneskehandel skjer på alle kontinenter, i alle regioner og i alle land, fra de fattigste til de rikeste – det skjer også her i Norge. Dette kan vi ikke lenger godta,” avslutter Tirill Sjøvoll og Camilla Karstensen fra henholdsvis PRESS - Redd Barna Ungdom og The Body Shop.

Krav til endring
PRESS – Redd Barna Ungdom, ECPAT og The Body Shop oppfordrer norske myndigheter til å igangsette disse tiltakene for å bekjempe menneskehandel av barn og unge:

  • For å hjelpe barna som er ofre, oppfordres myndighetene til å styrke identifiseringsarbeidet av ofre for menneskehandel ved å gi opplæring i dette temaet til ansatte på grenseoverganger, flyplasser, asylmottak og i barnevernet, samt sette identifisering av barneofre på pensumplanen for lærer- og barnevernsstudenter.
  • Opprette politienheter med spesialkompetanse på menneskehandel av barn, herunder også menneskehandel for kommersiell seksuell utnyttelse, for å styrke etterforskningen av disse sakene slik at flere bakmenn blir stilt for retten. Det må tas hensyn til barnets behov og sikkerhet i løpet av etterforskningen og rettssaken.
  • Bevisstgjøre befolkningen med en statlig informasjonskampanje om menneskehandel av barn.
  • Kravene over er i samsvar med Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk som Norge signerte i 2007. Vi oppfordrer norske myndigheter til å styrke beskyttelsen av barn ved å ratifisere konvensjonen.

Kontaktinformasjon
Camilla Karstensen, Communication Manager,
The Body Sho
 Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the-body-shop.no

Tirill Sjøvoll, leder PRESS-Redd Barna Ungdom: 
Tlf: 90 11 82 33, e-mail: tirill@press.no, www.press.no

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Abonner