50.000 kroner fra The Body Shops kunder til Krisesentersekretariatet

50.000 kroner fra The Body Shops kunder til Krisesentersekretariatet Kampanjen "Ekte kjærlighet er fri for vold" har samlet inn i overkant av 50.000 kroner til Krisesentersekretariatet ved hjelp av pins-salg og innsamling av brukte mobiltelefoner. Fra Kvinnedagen og tre uker fremover var alle The Body Shops butikker dekket av budskapet om at menns vold mot kvinner er et av verdens største problemer når det gjelder brudd på menneskerettigheter. "Kundene var som vanlig overveldende positive - og i år merket vi også at menn var mer åpne rundt temaet. Det er et fremskritt!" sier informasjonsdirektør Hilde Vanvik. Krisesentersekretariatet vil bruke de innsamlede midlene til skolering av ansatte ved alle landets krisesentre. De har erfart at mange brukere trenger oppfølging etter et opphold på et krisesenter for ikke å havne i en lignende situasjon igjen, og fokus på denne problemstillingen er viktig. Pinssalg og mobilinnsamling fortsetter frem mot sommeren, og i første omgang ut mai. The Body Shop selger pins til 10 kroner stykket, og samler inn brukte mobiltelefoner for gjenbruk som gir kr. 30,- pr. stk. til Krisesentersekretariatet. I tillegg får man mye informasjon om hvor alvorlig problemet er, og hvor man kan få hjelp. For mer informasjon, kontakt Hilde Vanvik på 90 08 94 83 www. the-body-shop.no www.krisesenter.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.