Internasjonal kampanje: Over 6 millioner mennesker krever at menneskehandel stoppes

ECPAT og The Body Shop har foreløpig sammen samlet inn 6 209942 underskrifter for å oppfordre myndigheter over hele verden til å igangsette de nødvendige tiltakene for å bekjempe menneskehandel av barn og unge. 6 land har allerede overrukket underskriftene til nasjonale myndigheter, men kampanjen er ikke over. Norge er nestemann ut 7. juni med langt over 100 000 underskrifter.

Stopp menneskehandel av barn og unge pågår i 50 land hvor The Body Shop er etablert, og er selskapets største underskriftskampanje noensinne. Sammen med ECPAT skal The Body Shop presentere kampanjen for FN i løpet av høsten 2011. ECPAT (End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) er et internasjonalt nettverk som arbeider mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge, og samarbeider med myndigheter over hele verden for å gjøre verden tryggere for barn og unge.    

Avsluttes i 3 land neste uke
The Body Shop i Norge, Sveits og Malta overrekker de innsamlede underskriftene til sine nasjonale myndigheter henholdsvis 7., 8. og 9. juni. Alle tre har ratifisering av Europarådets konvensjon for beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk som ett av sine krav. Sammen med den lokale samarbeidspartneren PRESS – Redd Barna Ungdom overrekker The Body Shop underskriftene til statssekretær Pål Lønseth utenfor Justisdepartementet tirsdag 7. juni kl. 15.00.

Forekommer i alle land
Hvert år er 1,2 millioner barn og unge ofre for menneskehandel(1). Rapporter viser at seksuell utnyttelse er det mest sannsynlige formålet med menneskehandel(2). Det er et globalt problem som ikke noe land unnslipper; det eksisterer på alle kontinenter, regioner og land, også i Norge. Menneskehandel er organisert kriminalitet med forgreiner i mange land, og ingen har oversikt over hvor mange mennesker som er ofre for trafficking. I tillegg er det mange som tjener penger på det moderne slaveriet; menneskehandel er verdens tredje største kriminelle industri etter handel med narkotika og ulovlige våpen(3).

Malta har endret loven
The Body Shop i Storbritannia, Danmark, Nederland, Malaysia, Sør-Afrika og Australia har overrukket underskriftene og brakt kundenes bekymring for barns rettigheter videre til nasjonale myndigheter. Allerede før overrekkelsen har kampanjen påvirket myndighetene på Malta til å ratifisere Europarådets konvensjon for beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk allerede i januar 2011. Pga Direktivet mot menneskehandel, som ble signert i januar i år, kommer EU-statene til å styrke beskyttelsen av barn og unge mot menneskehandel.

Internasjonal kjendisstøtte
Stopp menneskehandel av barn og unge er støttet av de internasjonale kjendisene Uma Thurman, Nicole Kidman, Sienna Miller, Piers Morgan, Robert Pattinson og Sir Ben Kingsley. I Norge har blant annet Haddy N'jie, Mari Maurstad og Leila Hafzi støttet kampanjen med en håndtegning for å oppfordre andre til å undertegne oppropet mot menneskehandel.

Krav til endring i Norge

PRESS – Redd Barna og The Body Shop oppfordrer norske myndigheter til å igangsette disse tiltakene for å bekjempe menneskehandel av barn og unge:

  • For å hjelpe barna som er ofre, oppfordres myndighetene til å styrke identifiseringsarbeidet av ofre for menneskehandel ved å gi opplæring i dette temaet til ansatte på grenseoverganger, flyplasser, asylmottak og i barnevernet, samt sette identifisering av barneofre på pensumplanen for lærer- og barnevernsstudenter.
  • Opprette politienheter med spesialkompetanse på menneskehandel av barn, herunder også menneskehandel for kommersiell seksuell utnyttelse, for å styrke etterforskningen av disse sakene slik at flere bakmenn blir stilt for retten. Det må tas hensyn til barnets behov og sikkerhet i løpet av etterforskningen og rettssaken.
  • Bevisstgjøre befolkningen med en statlig informasjonskampanje om menneskehandel av barn.

Kravene over er i samsvar med Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk som Norge signerte i 2007. Vi oppfordrer norske myndigheter til å styrke beskyttelsen av barn ved å ratifisere konvensjonen.

(1) UNICEF 2007
(2) ILO 2002
(3) UNGIFT

 

Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop
Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the-body-shop.no

Tirill Sjøvoll, leder PRESS-Redd Barna Ungdom: 
Tlf: 90 11 82 33, e-mail: tirill@press.no, www.press.no

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.