MTV Networks International og The Body Shop lanserer kampanjen Spray to Change Attitudes Samarbeider for å bekjempe HIV og AIDS

To av verdens meste kjente merkenavn slår seg sammen for å bekjempe HIV og AIDS blant ungdom. Fra 29. januar er kampanjen Spray to Change Attitudes synlig gjennom MTVNIs kanaler og butikkene til The Body Shop.

"Fra 29. januar går 60 kroner fra hver solgte spesialutgave av duften Rougeberry til MTVNIs Staying Alive Foundation som arbeider mot HIV og AIDS blant ungdom," sier Communication Manager Camilla Karstensen i The Body Shop.

Halvparten av nysmittede er ungdom
På verdensbasis er det mer enn 40 millioner mennesker som har HIV eller AIDS. Halvparten av de som nylig har blitt smittet er under 25 år, og derfor retter kampanjen Spray to Change Attitudes seg mot ungdom.

Dame Anita Roddick, grunnleggeren av The Body Shop, understreker viktigheten av at det jobbes med HIV-forebyggende tiltak mot ungdom:
“Ingen av oss har råd til ignorere det faktum at mer enn halvparten av de fire millioner menneskene som ble smittet med HIV i fjor var mellom 15 og 24 år. Spray to Change Attitudes retter seg mot akkurat denne gruppen. Dersom de under 25 år virkelig innser at ubeskyttet sex gjelder liv og død, da har de makten til å beskytte seg mot denne epidemien.”

Støtter grasrotinitiativer som arbeider mot HIV og AIDS
Pengene fra salget av Rougeberry går til MTVNIs Staying Alive Foundation, og stiftelsen fordeler de innsamlede midlene via Staying Alive Award som deler ut pengepriser til grasrotprosjekter over hele verden som arbeider med HIV-forebyggende tiltak rettet mot ungdom i risikosonen.

Ungdom som jobber med å bekjempe HIV og AIDS kan søke på Staying Alive Award. "Med Spray to Change Attitudes kampanjen gir The Body Shop og MTVNI unge mennesker en mulighet til å engasjere seg i kampen mot HIV og AIDS," sier Anita Roddick.

Staying Alive Foundation arbeider også med å bekjempe stigmatisering og diskriminering av HIV- og AIDS-smittede.

Samarbeid gjennom flere kanaler
The Body Shop og MTVNI har en lang historie bak seg når det gjelder å støtte initiativ mot HIV og AIDS. Dette samarbeidet er den største multi-plattform forebyggende og holdningsendrende HIV- og AIDS-kampanjen noensinne mellom en global butikkjede og et globalt mediaselskap. Kampanjen promoteres gjennom butikkene til The Body Shop ved hjelp av vindusplakater og annet materiell, med slående annonse på MTVNIs kanaler, og har et potensiale til å nå mer enn 1,3 milliarder mennesker over hele verden.

"Dersom du er ute etter en duft som både appellerer til luktesansen og samfunnsengasjementet, er Rougberry midt i blinken! Sammen kan vi endre holdninger, knuse uvitenhet og redde liv," avslutter Karstensen.

Kontakt Communication Manager Camilla Karstensen for mer informasjon:
Tlf: 67 59 28 68
Mobil: 988 21 694
E-mail: camilla@the-body-shop.no

Bilder og informasjon kan lastes ned på www.staying-alive.org/spraytochange.
Login: mtvs2c
Passord: saf

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Multimedia

Multimedia