Over 25.000 underskrifter på tre uker fra The Body Shops kunder for krisesentrene!

Over 25.000 underskrifter på tre uker fra The Body Shops kunder for krisesentrene! The Body Shop og Krisesetersekretariatet laget for tre uker siden en underskrifts-kampanje der kravet var å sikre krisesentrene i Norge en sikker og forutsigbar statlig finansiering. Onsdag 22.oktober ble de 25.144 underskriftene overlevert Barne- og familiedepartementet. "Det er på mange måter deprimerende at vi må engasjere næringslivet for å bli hørt, men vi er jo veldig glade for at publikum så tydelig ser behovet for vår eksistens," sier Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet. Målet for underskriftskampanjen var å samle 15.000 underskrifter på tre uker, et mål som ble slått allerede etter to uker. "Responsen på kampanjen var overveldende, kundene har så å si uten unntak vært positive til denne kampanjen," uttaler informasjonsdirektør Hilde Vanvik i The Body Shop. Laila Dåvøy var dessverre opptatt i et møte da underskriftene ble overlevert, men Smaadahls budskap til henne var klart: "Det er et beklagelig faktum at vi etter 25 års drift, i vårt tilsynelatende likestilte samfunn, fortsatt har behov for å drive krisesentrene. Og det er et beklagelig faktum at fremdeles må enkelte krisesentre drive lotteri og tigging for å kunne gi voldsutsatte kvinner og deres barn et godt hjelpetilbud. Krisesentrene har gjentatte ganger blitt lovet "levelige" økonomiske rammer. Men også denne regjeringen har sviktet." The Body Shop har også tidligere engasjert seg for krisesentrene og arbeidet mot vold i hjemmene. De lover en stor, internasjonal kampanje neste år. "Vi finner det helt logisk å engasjere oss i dette arbeidet, som en del av vårt arbeid med menneskerettigheter," uttaler Vanvik. " Det er et samfunnsproblem at vi ikke kan beskytte dem som blir utsatt for vold godt nok, og at krisesentrene har tilstrekkelig, forutsigbar økonomi er helt grunnleggende," sier Vanvik For mer informasjon, kontakt Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet på tlf 23 01 03 41 eller mob 90 57 91 18 Hilde Vanvik, The Body Shop på tlf 67 14 93 14 eller mob 90 08 94 83. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Dokumenter og linker