THE BODY SHOP DELER UT GRATIS KONDOMER!

I forbindelse med Verdens AIDS-dag 1. desember deler The Body Shop ut gratis Durex-kondomer, som et tiltak i bekjempelsen av HIV og AIDS.

”Nyere undersøkelser fra Durex viser at 58 % nordmenn har hatt ubeskyttet sex med nye seksuelle relasjoner. Ved å dele ut gratis kondomer i samarbeid med The Body Shop, håper vi å kunne oppmuntre til sikker sex”, sier Arianne Gravdal, salgssjef i Durex Norge. ”Gratis kondomer er vår måte å fokusere på at AIDS er en stor trussel mot menneskeheten, spesielt for kvinner og barn i Afrika”, sier Hilde Vanvik, daglig leder i The Body Shop Norge. Kondomene deles ut i sammenheng med de røde Aids-sløyfene The Body Shop selger til inntekt for HIV og AIDS-rammede i Sør-Afrika. ”Vi håper å få inn minst 20.000 kroner ved salg av sløyfer her i Norge, og pengene gir The Body Shop Foundation til arbeid mot HIV og AIDS i Afrika”, sier Vanvik. The Body Shop Foundation støtter to krisesentre for kvinner i Sør-Afrika fordi landet er det i verden med flest tilfeller av HIV og AIDS, og fordi kvinner i landet er de som oftest blir smittet. De to sentrene, Maismanyane og Masonwabisane, tilbyr støtte og hjelp til kvinner og barn som har blitt misbrukt seksuelt eller ved annen vold. Sentrene driver også opplysningsarbeid og sprer informasjon om HIV og AIDS, slik at folk lettere kan beskytte seg selv og andre mot smitte. I dag lever nærmere 40 millioner mennesker i verden med HIV. I 2003 ble 24,8 millioner mennesker smittet av viruset - i underkant av 14.000 hver dag - og 2,9 millioner døde av AIDS. Av disse var en halv million barn. Fremtidsutsiktene er heller ikke gode; det antas at 70 millioner mennesker kommer til å dø som følge av sykdommen i løpet av de neste 20 årene. ”Tallene er dystre, men det betyr ikke at vi må gi opp! Står vi sammen om bekjempelsen av HIV og AIDS, kan vi vinne!”, sier Hilde Vanvik.

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.