The Body Shop gir kr. 100.000,- til barn på krisesentre

Årets versjon av kampanjen ”Ekte kjærlighet er fri for vold” fokuserer på barnas situasjon. I ni år har Krisesentersekretariatet og The Body Shop samarbeidet om informasjonsspredning og kompetanseheving rundt vold i hjemmene. Nå vil Krisesentersekretariatet sette opp et eget fond øremerket sosiale tiltak for barn som må oppholde seg på krisesentrene.

”De første 50.000 kronene kommer fra kunder som donerte sine brukte mobiltelefoner til oss i stedet for å kaste dem,” uttaler daglig leder Hilde Vanvik i The Body Shop i Norge. ”- og nå selger vi lip balms, seper, pins og sminkelegginger til inntekt for fondet.” Årets kampanje i Norge varer fra 16. oktober til 4. november, og målet er å skaffe minst 50.000 kroner mer til Krisesentersekretariatets fond på de tre ukene. ”Sepene og lip balms er dessuten faste produkter, hvor deler av inntektene hele tiden øremerkes Krisesentersekretariatets arbeid med informasjon og kompetanseheving.”

Daglig leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet påpeker viktigheten av å sette fokus på barn som er vitne til eller utsatt for vold i hjemmet. ”Hvert eneste år bor gjennomsnittlig 2000 norske barn på et krisesenter på grunn av far eller stefars vold”, sier Smaadahl. ”Det er derfor viktig å ivareta disse barnas grunnleggende behov for trygghet og forstå dem som selvstendige individer med egne behov. Barn som bor på krisesenter mottar tilpasset hjelp av trygge voksenpersoner som viser respekt og medfølelse – men,” sier Smaadahl, ”barn har også behov for å tenke på noe helt annet ved å delta i ulike barneaktiviteter”. Et eget fond øremerket sosiale tiltak for barn på krisesentre, vil bidra til et positivt innhold i et barns hverdag under oppholdet på krisesenteret.

Internasjonalt har The Body Shop finansiert den første store Unicef-undersøkelsen om hva som skjer med barna i de hjemmene hvor det forekommer vold. Generalsekretær i UNICEF Norge, Kjersti Fløgstad uttaler at ”Voldstudiet viser at 275 millioner barn er vitne til vold i hjemmet hvert år. Hvor mange barn som selv blir slått vet vi ikke. Ikke her i Norge og ikke på verdensbasis. Det vi vet er at mørketallene er store. Barn som er vitne til vold og barn som selv blir utsatt for vold lider i stillhet. De tør ikke si ifra fordi de er redd for represalier eller det å bringe skam over familien. Mange ganger vet de ikke hvor de skal henvende seg og enda oftere har de ikke noe sted å henvende seg.”

Grunnleggeren av The Body Shop, Dame Anita Roddick, uttaler: ”Dette er en av de største utfordringene vi står overfor innenfor arbeidet for menneskerettigheter - fordi vold i hjemmene er et globalt fenomen av enorme dimensjoner som ikke kjenner noen geografiske grenser.”

For mer informasjon, kontakt :
Daglig leder i The Body Shop i Norge, Hilde Vanvik på 90 08 94 83
Leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl på 90 57 91 18

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.