The Body Shop og PRESS-Redd Barna Ungdom: ​Stopp menneskehandel av barn og unge

På verdensbasis er over 1,2 millioner barn og unge hvert år ofre for menneskehandel. Dette gjør menneskehandel til den tredje største og den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden. Med kampanjen ”Stopp menneskehandel av barn og unge” oppfordrer PRESS-Redd Barna Ungdom og The Body Shop myndighetene til å gjøre mer for å bekjempe menneskehandel av barn og unge.

Også i Norge
“Menneskehandel skjer på alle kontinenter, i alle regioner og i alle land, fra de fattigste til de rikeste – det skjer også her i Norge,” sier kommunikasjonssjef Camilla Karstensen i The Body Shop. I Norge samarbeider kosmetikk-kjeden med PRESS-Redd Barna Ungdom om en underskriftskampanje for å påvirke norske myndigheter til å innføre tiltak som redder flere barn.

I fjor ble 292 personer identifisert som offer for menneskehandel, 69 av dem var barn,” sier Tirill Sjøvoll, leder i PRESS-Redd Barna Ungdom. “Fordi menneskehandel er en ulovlig virksomhet, er det dessverre grunn til å anta at mørketallene er store. Når vi i tillegg vet at det hvert år forvinner flere titalls barn fra norske asylmottak som ingen vet hvor ender opp, er det stor grunn til bekymring,” mener Sjøvoll.

Norge ikke best i klassen
I alle butikkene til The Body Shop ligger det opprop som kundene kan undertegne for å oppfordre statsminister Jens Stoltenberg til å trappe opp kampen mot menneskehandel. ”Anbefalingene i oppropet er basert på en internasjonal rapport utgitt av ECPAT og The Body Shop som viser at Norge ikke gjør nok forebyggende arbeid for å bekjempe menneskehandel, så på dette feltet er ikke Norge beste gutt i klassen, snarere litt for dårlig, ” uttaler Sjøvoll og Karstensen.

Hver eneste underskrift teller
PRESS-Redd Barna Ungdom og The Body Shop oppfordrer myndighetene til å innføre tiltak som styrker identifiseringen av ofre, opprette politienheter med spesialkompetanse på feltet, gjennomføre en statlig informasjonskampanje, samt ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. ”Underskriftskampanjen starter 23. august, og vi oppfordrer alle kundene til å være med. Hver eneste underskrift teller!” avslutter Camilla Karstensen fra The Body Shop. 

Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop
Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the-body-shop.no

 Tirill Sjøholt, leder PRESS-Redd Barna Ungdom:  
 Tlf: 90 11 82 33, e-mail: tirill@press.no, www.press.no

Om The Body Shop
The Body Shop International Plc har mer enn 2500 butikker i 64 land. En global forhandler av kosmetikk og toalettartikler som har forpliktet seg til å beskytte miljøet og respektere menneskerettighetene, vi utvikler bærekraftige handelsforbindelser med samfunn i nød, vi er i mot testing på dyr i kosmetikkindustrien, og vi stimulerer til utdannelse, kunnskap og samfunnsengasjement blant våre ansatte og kunder. Alle produkter og serier fra The Body Shop egner seg for vegetarianere, siden produktene er fri for biprodukter fra slaktedyr. Produkter uten bivoks, honning og lanolin egner seg også for veganere.

Om PRESS-Redd Barna Ungdom
PRESS-Redd Barna Ungdom er en vaktbikkje for barns rettigheter. Gjennom politisk påvirkning, informasjonsvirksomhet og aksjonisme jobber PRESS for et samfunn og en verden der barns rettigheter blir innfridd og der stemmer blir hørt. Er du mellom 13 og 25 år vil vi ha deg med i kampen for en bedre verden for barn.

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.