The Body Shop og Press-Redd Barna Ungdom: Over 59 000 har skrevet under på opprop mot menneskehandel.

PRESS-Redd Barn Ungdom og The Body Shop markerer Internasjonal dag for avskaffelse av slaveriet ved å oppfordre alle til å støtte kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge. Menneskehandel er den tredje største og den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden, og hvert år tvinges over 1,2 millioner barn og unge inn i slaveri.

Slaveri – en forferdelig praksis
“Siden august i år har over 59 000 mennesker støttet kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge, ” sier kommunikasjonssjef Camilla Karstensen i The Body Shop. ”Dette engasjementet viser at folk bryr seg, og at de ønsker at myndighetene skal gjøre mer for å bekjempe menneskehandel av barn og unge.”  I Norge samarbeider kosmetikk-kjeden med PRESS-Redd Barna Ungdom om en underskriftskampanje for å påvirke norske myndigheter til å innføre tiltak som styrker identifiseringen av ofre, opprette politienheter med spesialkompetanse på feltet, samt ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Store mørketall
I fjor ble 292 personer identifisert som ofre for menneskehandel, 69 av dem var barn,” sier Tirill Sjøvoll, leder i PRESS-Redd Barna Ungdom. “Fordi menneskehandel er en ulovlig virksomhet, er det grunn til å anta at mørketallene er store. Årlig forsvinner det sporløst flere titalls barn fra norske asylmottak - det er grunnlag for å bekymre seg for at de har blitt ofre for denne typen moderne slaveri, ” uttaler Sjøvoll.

Behov for statlig informasjonskampanje
Kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge har også avdekket et informasjonsbehov hos befolkningen. ”I startfasen av kampanjen oppdaget vi at flere trodde at menneskehandel og slaveri bare forekommer i fattige land langt borte,” sier Sjøvoll og Karstensen. ”Det er på tide at myndighetene igangsetter en informasjonskampanje om menneskehandel, slik at alle vet hva de skal gjøre for å bekjempe moderne slaveri.” 

Underskriftskampanje i butikker og på nett
Kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge kan støttes på nettet (www.thebodyshop.com/stop) og i alle butikkene til The Body Shop. ”Vi oppfordrer alle til å undertegne oppropet. Hver eneste underskrift teller!” avslutter Tirill Sjøvoll og Camilla Karstensen.  

Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop
Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the- body-shop.no

Tirill Sjøvoll, leder PRESS-Redd Barna Ungdom
Tlf: 90 11 82 33, e-mail: tirill@press.no, www.press.no

Om The Body Shop
The Body Shop International Plc har mer enn 2500 butikker i 64 land. En global forhandler av kosmetikk og toalettartikler som har forpliktet seg til å beskytte miljøet og respektere menneskerettighetene, vi utvikler bærekraftige handelsforbindelser med samfunn i nød, vi er i mot testing på dyr i kosmetikkindustrien, og vi stimulerer til utdannelse, kunnskap og samfunnsengasjement blant våre ansatte og kunder. Alle produkter og serier fra The Body Shop egner seg for vegetarianere, siden produktene er fri for biprodukter fra slaktedyr. Produkter uten bivoks, honning og lanolin egner seg også for veganere.

Om PRESS-Redd Barna Ungdom
PRESS-Redd Barna Ungdom er en vaktbikkje for barns rettigheter. Gjennom politisk påvirkning, informasjonsvirksomhet og aksjonisme jobber PRESS for et samfunn og en verden der barns rettigheter blir innfridd og der stemmer blir hørt. Er du mellom 13 og 25 år vil vi ha deg med i kampen for en bedre verden for barn.

Internasjonal kampanje med kjendisstøtte
“Stop sex trafficking of children and young people” er en internasjonal underskriftskampanje, og Uma Thurman, Ben Kingsley, Nicole Kidman og Yoko Ono er noen av kjendisene som har støttet kampanjen ved å lage en personlig håndtegning. Over 3,9 millioner av kundene til The Body Shop har skrevet under på oppropet – og flere skriver under dag for dag. I tillegg til underskriften lager kundene også et omriss av hånden sin baksiden av skjemaet.  De signerte oppropene kommer til å bli presentert for både fnasjonale myndigheter og for FN. ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and the trafficking of Children for Sexual Purpose) er en banebrytende organisasjon som bekjemper kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge. ECPAT International er et globalt nettverk som består av mer enn 81 medlemsorganisasjoner fordelt på 75 land, og er den internasjonale samarbeidspartneren til The Body Shop. 

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Abonner