The Body Shop og PRESS-Redd Barna Ungdom oppfordrer: Vis din avsky for menneskehandel av barn og unge 26. august kl. 15.00!

Torsdag 26. august kl. 15.00 markerer The Body Shop og PRESS-Redd Barna Ungdom The Big Stop på Eidsvolls plass som et tegn på nulltoleranse mot menneskehandel av barn og unge. Theo Noten fra ECPAT og Kevin Bales fra Free the Slaves, verdens fremste ekspert på moderne slaveri, kommer til å være til stede. Ingri Haraldsen avduker et bilde i stort format som er laget spesielt til kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge, og publikum kan være med på utformingen. Markeringen avsluttes med et seminar på Litteraturhuset med innlegg fra norske og utenlandske fagfolk. På Litteraturhuset vises også kjendisers kreative håndtegninger frem, blant annet tegningene til Petronella Barker og Harald Zwart.  

Hver eneste underskrift teller
”På verdensbasis er årlig er over 1,2 millioner barn og unge ofre for menneskehandel,” sier kommunikasjonssjef Camilla Karstensen i The Body Shop. ”For å sette en stopper for menneskehandel ber vi alle støttespillere og andre engasjerte om å møte opp på Eidsvolls plass for å vise sin avsky mot slaveriet, og undertegne oppropet Stopp menneskehandel av barn og unge. Hver eneste underskrift teller!” sier Karstensen og Tirill Sjøvoll, leder i PRESS-Redd Barna Ungdom.

Ber publikum om å gi en håndsrekning
Kunster Ingri Haraldsen støtter kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge og kommer til å jobbe med en tegning i stort format fremfor Stortinget. Hun oppfordrer publikum til å delta ved å gi sin underskrift på bildet i form av en hånd eller signatur. ”Jeg er imot all form for menneskehandel og føler at det angår oss alle sammen å prøve å gjøre noe med dette.” sier Haraldsen. Det unike med verket er at publikum kan bli med på utformingen ved å tegne hendene sine samtidig som de viser sin støtte til kampanjen.

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere på Litteraturhuset
PRESS-Redd Barna Ungdom og The Body Shop arrangerer et seminar samme dag kl. 16.00 for å få flere til å engasjere seg i kampen mot menneskehandel. Theo Noten fra den banebrytende organisasjonen ECPAT presenterer rapporten om Norges arbeid mot menneskehandel og kommer med anbefaling til norske myndigheter. ”ECPAT er vår globale samarbeidspartner, og arbeider mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge, ” sier Karstensen. Tina Davis, regissøren av Moderne Slaveri, filmen mottok Amanda for beste dokumentar i 2009, forteller hvordan hun ble engasjert i saken. Innlegg av ledende norske fagfolk som arbeider mot menneskehandel: Menneskehandel teamet på Hvalstad ankomsttransitt, Redd Barna, Nadheim, ROSA, Pro Senteret, KOM og Antislaveriselskapet.  

Norske myndigheter må gjøre mer
“Menneskehandel skjer på alle kontinenter, i alle regioner og i alle land, fra de fattigste til de rikeste – det skjer også her i Norge. Dette kan vi ikke lenger godta,” avslutter Tirill Sjøvoll i PRESS-Redd Barna Ungdom. PRESS og The Body Shop oppfordrer myndighetene til å innføre tiltak som styrker identifiseringen av ofre, opprette politienheter med spesialkompetanse på feltet, gjennomføre en statlig informasjonskampanje, samt ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop
Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the-body-shop.no

Tirill Sjøvoll, leder PRESS-Redd Barna Ungdom: 
Tlf: 90 11 82 33, e-mail: tirill@press.no, www.press.no

Ingri Haraldsen: 918 37 264

 

Om The Body Shop
The Body Shop International Plc har mer enn 2500 butikker i 64 land. En global forhandler av kosmetikk og toalettartikler som har forpliktet seg til å beskytte miljøet og respektere menneskerettighetene, vi utvikler bærekraftige handelsforbindelser med samfunn i nød, vi er i mot testing på dyr i kosmetikkindustrien, og vi stimulerer til utdannelse, kunnskap og samfunnsengasjement blant våre ansatte og kunder. Alle produkter og serier fra The Body Shop egner seg for vegetarianere, siden produktene er fri for biprodukter fra slaktedyr. Produkter uten bivoks, honning og lanolin egner seg også for veganere. 

Om PRESS-Redd Barna Ungdom
PRESS-Redd Barna Ungdom er en vaktbikkje for barns rettigheter. Gjennom politisk påvirkning, informasjonsvirksomhet og aksjonisme jobber PRESS for et samfunn og en verden der barns rettigheter blir innfridd og der barns stemmer blir hørt. Er du mellom 13 og 25 år vil vi ha deg med i kampen for en bedre verden for barn.

Kommentar:
Internasjonal kampanje med kjendisstøtte
“Stop sex trafficking of children and young people” er en internasjonal underskriftskampanje, og Uma Thurman, Ben Kingsley og Yoko Ono er noen av kjendisene som har støttet kampanjen ved å lage en personlig håndtegning. Over 1,5 millioner av kundene til The Body Shop har skrevet under på oppropet – og flere skriver under dag for dag. I tillegg til underskriften lager kundene også et omriss av hånden sin baksiden av skjemaet.  De signerte oppropene kommer til å bli presentert både for nasjonale myndigheter og for FN.

ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and the trafficking of Children for Sexual Purpose) er en banebrytende organisasjon som bekjemper kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge. ECPAT International er et globalt nettverk som består av mer enn 81 medlemsorganisasjoner fordelt på 75 land.

 

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Multimedia

Multimedia