Ticket Corporate Travel Norden oppnådde en fortjeneste på 6,9 MSEK for kalenderåret 2010

Sammenligninger i pressemeldingen gjelder, om ikke annet er angitt, Ticket Corporate Travels virksomhet i tilsvarende periode foregående år.

Ticket Corporate Travel, der Ticket Forretningsreiser er inkuldert, økte salg i 2010 med 18 % og beløp steg til 1 496,7 (1 267,9) MSEK. Økningen skyldes først og fremst en større etterspørsel fra våre eksisterende kunder, samt resultatet av de nye kundeavtalene som er inngått i løpet av 2009 og 2010.

Ticket Corporate Travels salgsøkning i Sverige lå på 18 %. Dette kan sammenlignes med gjennomsnittlig økning for svenske forretningsreisebyråer generelt, som lå på 6 %, i henhold til statistikk fra den svenske reisebyråforeningen SRF. Ticket Grupper & Event økte med 33 % i løpet av året.

Driftsresultatet ble forbedret med 45,5 MSEK, og økte til 6,9 (-38,6) MSEK. Samtlige land oppnådde positive resultater for året 2010 sammenlignet med 2009, bortsett fra den finske virksomheten. Ticket Corporate Travel i Finland viser betydelig bedre resultat enn foregående år, men går fremdeles med tap. Virksomheten i Norge viser et positivt driftsresultat kun to år etter etableringen.

Resultatforbedringen skyldes først og fremst et økt salg på grunn av flere nye kunder samt lavere kostnader knyttet til de besparingene som ble gjennomført i 2009. I tillegg er det påbegynt et langsiktig forbedringsarbeid innen alle deler av bedriften for å oppnå bedre og mer effektiv leveranse til kundene med best mulig service.

– Når vi nå skal foreta regnskapsavslutningen for 2010, føles det fantastisk at vi har klart målet vårt om et positivt resultat med god margin. Vi har klart å rekruttere nye kunder, og har vokst mer enn markedet, samtidig som vår egen lønnsomhetsutvikling har stått i fokus. Vår helhetstilnærming til kundenes reiser for å skape best mulig kostnadseffektivitet gir resultater. Vi har en høy kundelojalitet og både eksisterende og nye kunder tiltrekkes av våre tilbud på markedet, sier Thomas Ådén, adm. dir. for Ticket Corporate Travel.


 

Ticket Corporate Travel Norden

(MSEK)
Jan–des.2010 Jan–des.2009 Forandring%
Salg 1 496,7 1 267,9 +18 %
Driftsresultat 6,9 -38,6  


 

Ytterligere informasjon
Adm. dir. Thomas Ådén, mobil: +46 (0)708-47 09 14, e-post: thomas.aden@ticket.se

 

Ticket Corporate Travel
Ticket Corporate Travel leverer komplette reise- og reiseadministrasjonstjenester til nordiske bedrifter og organisasjoner. Med vår kompetanse hjelper vi bedrifter å finne enkle og kostnadseffektive løsninger for møter og reiserelaterte tjenester.

Ticket Corporate Travel er i dag representert på åtte steder i Sverige gjennom egne kontorer og i partnerskap med NEX Resebyrå. Ticket Corporate Travel har også egne kontorer i Norge og Finland, samt i Danmark gjennom partnerskap med FCm. Ticket Corporate Travel har et globalt samarbeid med FCm Travel Solutions, et av verdens ledende nettverk av forretningsreisebyråer, som er representert i ca. 70 land. Ticket Corporate Travel eies av Braganza AS og har hovedkontor i Stockholm. Ticket Corporate Travels salg ligger på 1,5 milliarder SEK på årsbasis, og virksomheten har ca. 133 årsansatte. Varemerket Ticket deles med Ticket Privatreiser.
Les mer på
www.ticketforretningsreiser.no, www.ticketaffarsresor.se.

Tags:

Om oss

Ticket Biz er et forretningsreisebyrå med helhetsløsninger for reiser og møter. Vi er representert i Norge, Sverige, Finland og Danmark, med hovedkontor i Stockholm. Ticket Biz forretningsvolum er ca. 1,7 mrd SEK pr. år og bedriften har ca. 150 ansatte. Vår hovedeier er BCD Travel som er en av verdens tre største forretningsreisebyråer og er til stede i 110 land med mer en 11 000 ansatte. Les mer på www.ticketbiz.no

Abonner

Dokumenter og linker