Fortsatt god vekst for Tieto i andre kvartal

Tieto har fortsatt god vekst og god lønnsomhet. I løpet av andre kvartal 2016 vokste Tieto med 5 prosent. Den programvaredrevne virksomheten i selskapet opplever sterkest vekst, viser kvartalsrapporten Tieto publiserte fredag ​​22. juli 2016.

Justert driftsresultat for konsernet kom på 35,8 millioner euro i andre kvartal, som utgjør 9,4 prosent (8,3 %) av omsetningen. IT–tjenestevirksomheten forbedret sitt justerte driftsresultat med 9,3 prosent (8,1%), og endte på totalt 32,4 millioner euro. 

-Det er gledelig å se at selskapet har vokst med 5 prosent, og at IT-tjenestene våre har hatt enda bedre vekst. Samtidig har vi fortsatt arbeidet med å forbedre lønnsomheten vår, og oppnådde over 9 % i justert driftsmargin. Særlig våre programvarebaserte bransjeløsninger og Consulting and System Integration leverte gode resultater i andre kvartal. Også finansielle tjenester har gjort det bra. Det er oppmuntrende å se engasjementet vi har skapt blant våre interessenter etter lanseringen av vår nye strategi. Vi kommer til å bygge videre på dette og ser frem til en god andre halvdel av 2016, sier Kimmo Alkio, President og CEO i Tieto.

Sterk vekst i Norge

Den lokale, organiske veksten i Norge endte på 4 prosent i andre kvartal. Tieto Norge vokste imidlertid med 43 prosent totalt når salget fra selskapet Software Innovation, som Tieto kjøpte opp for et år siden, inkluderes i tallene. Det er særlig løsningene for offentlig sektor og helse- og velferd som skiller seg positivt ut.

-Det er høy aktivitet i markedet og sterk etterspørsel etter programvarebaserte bransjeløsninger. Tidligere i vår begynte vi med drift fra et norsk datasenter på Rennesøy, for å kunnetilby sikre og pålitelig tjenester til kunder i offentlig og privat sektor. Målet er å drive modernisering av IT-infrastruktur og applikasjoner, og å hjelpe våre kunder med å gripe nye forretningsmuligheter i en stadig mer datastyrt verden, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

Førstevalg for virksomhetsfornyelse

Tieto presenterte nylig en strategi for perioden 2016-2020, hvor selskapet uttrykte ambisjoner om å være kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse. Som Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester, vil selskapet ytterligere styrke innovasjon og vekst, både i Norden og internasjonalt. 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway: +47 481 68 989christian.schoyen@tieto.com

Kia Haring, Head of Global Communications: +358 40 765 3700kia.haring@tieto.com

Hele kvartalsrapporten for første halvår 2016 finner du påTietos nettside: www.tieto.com/investors

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner