Sollentuna kommune fornyer outsourcingsavtale med Tieto

Tieto har signert en avtale med Sollentuna kommune om å fortsette som leverandør av helhetlige IT-løsninger i ytterligere tre år. Avtalen har en verdi på SEK 83 millioner.

- I en tid med store endringer er det viktig for Sollentuna kommune å ha en stabil driftspartner som Tieto, sier Claes Enzell, kommunens IT-sjef.

Sollentuna, som er en kommune i vekst med om lag 70.000 innbyggere, besluttet å outsource sine IT-løsninger til Tieto for seks år siden. Målet var å redusere kostnader samt å utvikle tjenester ved hjelp av eksterne spesialister. På denne tiden var mange svenske kommuner fremdeles avventende til outsourcing av IT-løsninger.

- Sollentuna er en ekspansiv og ambisiøs kommune. Vi er stolte av at de har valgt å jobbe videre med oss og anser det som en bekreftelse på at vår helhetlige IT-løsning lever opp til kommunens behov og forventninger, sier Mats Brandt, Vice President, Industry Public Sweden.

I tillegg til serverdrift, nettverksdrift, service desk og andre tjenester sikrer Tieto kontinuerlig videreutvikling av kommunens IT-løsninger. Tieto har blant annet bistått Sollentuna med å bli en av Sveriges første kommuner med virtuelle arbeidsplasser. Istedenfor å være knyttet til én datamaskin, kan de ansatte logge seg på uansett hvor de er og fra hvilken som helst enhet.

- Vi merker stor interesse for dette fra andre kommuner. Sollentuna ligger helt i front, sier Mats Brandt.

- Tieto har lang erfaring fra, og unik kompetanse om, kommunesektoren i Finland, Sverige og Norge. Oppkjøpet av Software Innovation styrker denne posisjonen, og avtalen med Sollentuna er et resultat av vårt fokus på helhetlige IT-løsninger for offentlig sektor, sier Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway 
tel: +47 481 68 989, christian.schoyen[at]tieto.com

Claes Enzell, IT Manager, Sollentuna municipality
tel: +46 73 915 2105, claes.enzell[at]sollentuna.se

Mats Brandt, Vice President, Public Healthcare and Welfare, Tieto Sweden
tel: +46 70 530 33 25, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Sollentuna er en voksende kommune rett nord for Stockholm med omtrent 70 000 innbyggere og 4 000 små virksomheter. Innbyggertallet er forventet å stige til 85 000 innen 10 år. Kommunen er strategisk plassert nær Arlanda flyplass og nedre Stockholmsområdet. www.sollentuna.se 

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner