Sterk vekst innenfor Tietos IT-tjenester i Norge

Tieto i Norge har hatt sterk vekst innenfor IT-tjenester i tredje kvartal med en organisk vekst på 8 prosent i lokal valuta. I september sluttførte Tieto også kjøpet av Software Innovation, ett ledende nordisk programvareselskap innenfor Enterprise Content Management (ECM). Kjøpet støtter Tietos vekstambisjoner i Norden ved å utvide produktporteføljen og styrke Tietos tilstedeværelse i Norge.

- Det er svært gledelig å se den positive utviklingen innenfor IT-tjenester, som er vår kjernevirksomhet. Den raske utviklingen med økt automatisering og standardisering påvirker idag en rekke ulike bransjer. Sammen med mange andre viktige prosjekter, blant annet innenfor offentlig sektor, bidrar det til at vi i Norge kommer til å ha en viktig rolle innenfor utviklingen av fremtidige IT-tjenster, sier Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway.

Tietos kjernevirksomhet innenfor IT-tjenester økte med 5 prosent i organisk vekst og lokal valuta, tredje kvartal. Selskapets driftsresultat holder seg likt som i andre kvartal med 36.8 millioner euro. Tietos totale driftsresultat gikk ned noe til 38.6 (41.3) millioner euro. Resultatet har blitt påvirket av nye tjenesteområder med tilhørende rekruttering og kompetanseskifte.

- Dette kvartalet har vært svært fremgangsrikt for Tieto med den sterkeste veksten innenfor IT-tjenester på mange år. Dette, sammen med en sterk ordreinngang i perioden, beskriver vår nåværende konkurransekraft i markedet. Jeg er overbevist om at vår fortsatte satsning på økt automatisering og nye tjenesteområder sammen med nyrekrutteringer vil bidra til vår fornyelse og styrke vår posisjon som en ledende aktør innenfor digitaliseringen av bedrifter og organisasjoner i Norden, sier Kimmo Alkio, President og CEO i Tieto.

Tieto fortsetter å vokse innenfor skybaserte tjenester. Omsetningen økte med 45 prosent i løpet av tredje kvartal. Investeringen innenfor nye tjenester skjer i forbindelse med lanseringen av nye og automatiserte skyløsninger for håndtering av applikasjoner (Tieto Enterprise Cloud) og databaser (Tieto Dynamic Landscape). Tieto er den største leverandøren av skytjenester i Norden og i løpet av 2020 forventes det at omlag 80 prosent av omsetningen innenfor Managed Services kommer fra skytjenester.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway og Head of Consulting & System Integration Tieto New Markets and Norway
tel +47 481 68 989, e-mail: 
christian.schoyen[at]tieto.com

Trude Martinsen Brun, Head of Marketing and Communication, Tieto Norway
tel +47 905 52 823, e-mail: trude.brun[at]tieto.com

Rapporten for tredje kvartalet 2015, lastes ned her:
http://www.tieto.com/investors 

Tieto er det største IT-serviceselskapet i Norden og tilbyr tjenester i hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale utviklingstjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ved hjelp av bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning vil vi inspirere og utfordre kundene våre til å finne nye måter å utvikle forretningsvirksomheten på.

Tieto har sine røtter i en sterk nordisk arv og kombinerer global kapasitet med lokalt nærvær.  Hovedkontoret ligger i Helsingfors i Finland, og selskapet sysselsetter mer enn 13 000 eksperter i over 20 land. Omsetningen er ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsingfors og Stockholm. www.tieto.com

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner