Tieto først i Norden – lanserer Oracle-databaser i skyen

Tieto lanserer i dag en ny privat skytjeneste for forretningskritiske database-miljøer. Den nye automatiserte løsningen gjør at man raskere kan ta i bruk nye miljøer og redusere kostnadene med opptil 50 prosent. Tieto er den første leverandøren i Norden som tilbyr Oracle-databaser i skyen.

Tieto Dynamic Landscape for databaser innebærer en ny og fleksibel måte å håndtere Oracle-databaser på, et av verdens mest brukte databasesystemer. Ved hjelp av automatisering og standardisering kan de forbedre sin effektivitet og redusere kostnadene. Pilotkunder som har tatt i bruk tjenesten har halvert sine kostnader relatert til håndtering av databasemiljøer.

- Tieto Dynamic Landscape forandrer måten store bedrifter og organisasjoner håndterer sine data på. Mengden data som produseres øker kontinuerlig og for å kunne håndtere og analysere disse er det viktig å ha datamiljøer som er skalerbare, pålitelige og sikre. Den nye skybaserte løsningen vil forenkle kompleksiteten og redusere kostnadene, samtidig som den bidrar til at organisasjonene raskt kan snu seg og imøtekomme nye forretningskrav, sier Hanna Leino, Product Manager i Tieto.

Løsningen er en del av Tietos IT-driftstjenester (Managed Services) som er plassert i ett av våre sikre, nordiske datasentre. Tjenesten er basert på en skalerbar modell (pay per use) som innebærer at kundene kun betaler for kapasiteten de faktisk benytter, noe som gir effektiv ressursutnyttelse.

Løsningen bidrar til å redusere lagringskostnadene ved hjelp av datakomprimering som minsker kapasitetsbehovet med gjennomsnittlig 30 prosent. I tillegg vil lisenskostnadene halveres ved å ta i bruk en fleksibel lisensmodell som resulterer i færre lisenser.

Tieto Dynamic Landscape for databaser er det siste tilskuddet i Tietos økende tilbud innenfor digitalisering og skytjenester. Skytjenester er et raskt voksende forretningsområde i Tieto og i løpet av 2020 forventes omlag 80 prosent av omsetningen i Managed Services å komme fra skytjenester. Tieto er Nordens største leverandør av skytjenester.

Les mer om Tieto Dynamic Landscape for databaser på våre nettsider:
www.tieto.com/dynamiclandscape 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway og Head of Consulting & System Integration Tieto New Markets and Norway
tel: +47 481 68 989, e-mail: christian.schoyen[at]tieto.com

Hanna Leino, Product Manager, Tieto Managed Services
tel: +358 406 745349, e-mail: hanna.leino [at] tieto.com

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. 

Basert på en sterk nordisk arv kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner