Tieto lanserer ny strategi for å akselerere innovasjon og vekst

Med ny strategi for perioden 2016-2020, uttrykker Tieto ambisjoner å være kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse. Som Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester, vil selskapet ytterligere styrke innovasjon og vekst, både i Norden og internasjonalt. Investeringstakten skal økes, spesielt innen programvaresentrisk virksomhet, kombinert med at eksisterende lønnsomhetsmål og dagens sterke utbyttepolitikk holdes uendret.

Tieto forventer at informasjon vil være den største driveren for stadig økende samfunnsmessig og økonomisk vekst. Tieto søker en sentral rolle i denne utviklingen, og den nye strategien skal sikre at virksomheten er tilpasset for å gripe mulighetene som oppstår i et kontinuerlig mer datadrevet samfunn. .

Etter hvert som digitaliseringstakten i samfunnet stiger, øker etterspørselen etter nye datadrevne innovasjoner og fornyelse av virksomheters forretningsmodeller. Tieto vil fremme sin konkurransekraft og vekst gjennom tre strategiske valg: Tjenester som øker kundeverdien, nordisk lederskap og internasjonale ekspansjon og aktiv deltakelse i åpne økosystemer og felles innovasjon med partnere.

Strategien bygger på et sterkt fundament bestående av unik bransjekunnskap og programvare, komplette livssyklustjenester, industrialiserte tjenesteleveranser og effektiv virksomhetsdrift. Med denne strategien vurderer Tieto at selskapet kan vokse raskere enn markedet og øke sin nordiske markedsandel med spesiell fokus på offentlig sektor, store og mellomstore virksomheter. Veksten skal i tillegg støttes gjennom internasjonal ekspansjon av utvalgte løsninger for ulike bransjer.

- Vår ambisjon er å være den ledende leverandøren av programvare og tjenester i Norden. Etter lanseringen av vår seneste strategi fire år tilbake, har vi fornyet virksomheten kraftig. Vi har investert i fremtidige vekstområder, rekruttert ny kompetanse og etablert tre interne start-ups. Nå går vi inn i en fase hvor vi øker investeringene for å oppnå sterkere innovasjon og vekst. Basert på vår avanserte teknologi, vår programvare og vår metodikk tilbyr vi kundene spennende muligheter til å formye sin virkomhet og skalpe fremtidige innovasjoner, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

Som et ledd i gjennomføringen av strategien, tilpasser Tieto organisasjonen og virkomhetsstrukturen. Endringene vil tre i kraft fra 1. juli 2016 og innebærer at virksomheten organiseres i industrigrupper (Financial Services, Public, Healthcare and Welfare og Industrial and Consumer Services) og fire primære tjenesteområder (Technology Services and Modernization, Industry solutions, Business consulting and Implementation og Product Development Services).

Den nye organisasjonen vil Tieto hjelper kundene til modernisere sine IT-miljøer, levere ledende, bransjespesifikke løsninger for ulike bransjer og skape nye, datadrevne virksomhetsmodeller som strekker seg utover kundenes eksisterende virksomhet.

For å lese mer om Tietos strategi, nye organisasjon og finasielle opplysninger, besøk www.tieto.com.

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon:

Kia Haring, Head of Global Communications, Tieto
Tel: +358 40 765 3700, e-mail: kia.haring[at]tieto.com

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tieto Norway,
Tel +47 93 00 26 00,
knut.ekern[at]tieto.com

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia