Tieto mottar internasjonal sertifisering for likestilling

Tieto i Sverige har som første IT-selskap i verden mottatt likestillingssertifisering fra den sveitsiske stiftelsen EDGE. Sertifiseringen er en internasjonalt anerkjent standard og baseres på en omfattende analyse av selskapets arbeid innenfor fem kategorier: lønnsnivå, fleksibelt arbeid, ledelse- og mentorprogram, kultur og rekruttering.

- Vi er stolte av det målrettede arbeidet som gjennomføres for økt likestilling i Tieto. Det handler til syvende og sist om vår virksomhet – personalet er vår viktigste ressurs og hverken vi eller bransjen har råd til å utelate en slik betydelig andel av potensielle arbeidstakere. Sertifiseringen er et steg i arbeidet om å sikre den beste kompetansen og bli mer konkurransedyktige, sier Per Johanson, Country Manager Tieto Sverige

- Tietos positive innstilling og genuine interesse til forbedring har vært imponerende allerede fra start. Selskapet tilrettelegger for en likestilt arbeidsplass som gir ringvirkninger i hele virksomheten. Tieto ser på likestilling som en strategisk nødvendighet, noe som gjør Tieto unike i sin bransje, sier Maria Oldin, VD hos Edge.

Tieto har mottatt sertifisering på nivå 1 av EDGE, noe som innebærer at Tieto har gjort en grundig analyse og lagt frem en handlingsplan. De siste årene har Tieto jobbet med bevisstgjøring rundt fordelene av likestilling og initiert aktiviteter for å tiltrekke og rekruttere flere kvinner. Fremover er Tietos hensikt å opprette et mangfoldsråd i samarbeid med toppledelsen.

- Dette er starten på et langsiktig arbeid. Et marked i stadig endring krever de beste hodene. Derfor er det viktig at vi har et bredt utvalg av mennesker med ulike perspektiver, noe vi oppnår gjennom å ha en bred sammensetning av ansatte med blant annet ulik etnisitet, kjønn og alder, sier Tina Männik Almqvist, ansvarlig for Employer Branding og mangfold hos Tieto Sverige.

For mer informasjon:

Tina Männik Almqvist, Head of Employer Branding & Diversity, Tieto Sweden
+46 703 99 12 89, tina.almqvist[at]tieto.com

Joséphine Dunn, EDGE
tel: +44 7855 953 669, josephine.dunn[at]edge-strategy.com

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Om EDGE: http://www.edge-cert.org/ 

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia