Tieto sluttfører oppkjøpet av Software Innovation

Konkurransetilsynet i Norge har nå godkjent oppkjøpet av Software Innovation, som tidligere ble offentliggjort i en pressemelding fra Tieto den 25 juni. Virksomheten vil bli overført til Tieto i dag i forbindelse med endelig gjennomføring av oppkjøpet.

Software Innovation er en anerkjent markedsleder i Norden innen enterprise content management (ECM), både til offentlig og privat sektor. Oppkjøpet vil styrke Tietos posisjon som den foretrukne digitaliseringspartneren ved å forsterke selskapets posisjon innenfor ECM i Norden.

- Oppkjøpet av Software Innovation, et ledende programvareselskap innen ECM, bidrar til interessante vekstmuligheter fordi det styrker Tietos tilstedeværelse i Norge og utvider vår portefølje innen skalerbare programvareløsninger. Tietos posisjon styrkes, spesielt innen offentlig sektor, som en ledende rådgiver i skjæringspunktet mellom forretningsprosesser og ny teknologi, sier Kimmo Alkio, President and CEO, Tieto.

- Jeg gleder meg til å ønske våre ansatte i Software Innovation velkommen til Tieto. Dette er et viktig steg for Tieto og vil styrke vår posisjon betraktelig i Norge. Oppkjøpet gir oss umiddelbart nye vekstmuligheter, sier Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway.

Software Innovation har omlag 350 ansatte og nådde i 2014 en omsetning på ca NOK 364 millioner (EUR 41 millioner). Som et resultat av oppkjøpet forventer Tieto en økning i markedsandelen innenfor det nordiske ECM-markedet fra rundt 7 % idag til rundt 20 %. Tieto ser spennende vekstmuligheter ved å kunne tilby et bredt spekter av IT-tjenester innen outsourcing, consulting and system integration, samt andre programvareløsninger fra Tieto. 

Kjøpesummen på 610 millioner norske kroner ble betalt kontant ved sluttføringen av kjøpet.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway
tel: +47 481 68 989, e-post: christian.schoyen[at]tieto.com

Lasse Heinonen, CFO, Tieto
tel: 
+358 50 393 4950, lasse.heinonen[at]tieto.com

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på.

Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Software Innovation hjelper virksomheter med å håndtere, dele og bruke informasjon slik at den blir til deres mest verdifulle ressurs. Vi  har 30 års ekspertise og erfaring i å utvikle moderne, brukervennlige IT-løsninger som forbedrer og effektivisere dokumenthåndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll.  Software Innovation anerkjennes som en ledende, internasjonal aktør av selskaper som Gartner og Microsoft, og våre løsninger brukes av mer enn 700 organsasjoner og 200 000 brukere. Software Innovation har 350 ansatte med kontorer i København, Stockholm og Bangalore med hovedkontor i Oslo.

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner