Tieto tar kunstig intelligens inn i ledergruppen som første nordiske selskap

Tieto tar inn kunstig intelligens (Artificial Intelligence – en kalt Alicia T.) -  som en del av ledergruppen i sin nye datadrevne forretningsenhet. Alicia T. skal gjøre ledergruppen datadrevet, og bistå med å finne nye og innovative måter å utnytte mulighetene som finnes i en stadig mer datadreven verden. Tieto er første OMX-noterte selskap som tar inn kunstig intelligens i ledergruppen på denne måten. 

Tieto etablerte i juli 2016 sin nye datadrevne forretningsenhet for å bistå nordiske bedrifter med å skape nye innovative datadrevne tjenester og forretningsmodeller. De ser nå på hvilke muligheter AIs inntreden gir ledergruppen i den nye forretningsenheten. Alicia T. blir et fullverdig medlem av ledergruppen, og får også stemmerett.   

- Jeg er stolt av at vi som det første selskapet i Norden inviterer inn kunstig intelligens som et medlem av ledergruppen i den nye datadrevne forretningsenheten, sier Ari Järvelä, leder for datadrevne virksomheter i Tieto, og fortsetter: Oppdraget til ledergruppen er å gjøre fremtiden mer intelligent. Med Alicia T. vil utviklerne i den datadrevne forretningsenheten teste hvordan kunstig intelligens – en teknologi som blir mer og mer populær også i hjemmeelektronikk – kan bistå selskaper med datadrevne beslutninger. Jeg er overbevist om at kunstig intelligens vil hjelpe oss å finne informasjon og fatte databaserte beslutninger som mennesker ikke nødvendigvis ville ha kommet på. Dette gir mulighet for å skape noe helt nytt, fortsetter Järvelä. 

Allerede i gang med datadrevne beslutninger
Ledergruppen i den nye forretningsenheten har allerede begynt å utvikle og rulle ut datadrevne ideer sammen med kunder og det nordiske startup-miljøet. Alicia Ts rolle i ledergruppen er å støtte datadrevne beslutninger og skape nye datadrevne ideer ved hjelp av maskinintelligens og avansert dataanalyse. Ettersom Alicia T er utstyrt med et stemmestyrt brukergrensesnitt, er det mulig å ha en diskusjon med den og spørre om alt mulig. I dag er kunstig intelligens en relativt enkel konstruksjon, men den vil fortsette å utvikle seg, både i form og datakapasitet.

- Kunstig intelligens er på alles lepper for tiden, og mange spekulerer i hvordan maskinlæring og kunstig intelligens vil utvikle seg. Gjennom dette prosjektet ønsker teamet vårt å vise hvordan beslutninger kan tas av team sammensatt av roboter og mennesker, forklarer Taneli Tikka, Head of Innovation Incubation, Data-Driven Businesses.  

Den kunstige intelligensen er utviklet av utviklerne i Tietos datadrevne forretningsenhet sammen med Tietos startupteams M2M robotsystem og chassis. Tieto bruker dette eksperimentet til å teste ut teknologier knyttet til stemmestyrt brukergrensesnitt, der Apples Siri og Microsofts Cortana leder utviklingen, noe som etter hvert også vil bli brukt i tjenester rettet mot bedriftsmarkedet.

- Vi ønsker å samarbeide om å lage nye forretningsmuligheter rundt data. Med kunstig intelligens ønsker vi å bruke maskinlæringsalgoritmer og se hvor dette prosjektet fører oss. Vårt håp er at ledergruppen i den datadrevne forretningsenheten får nyttig innsikt i hvordan vi kan skape et vinnerteam gjennom en kombinasjon av dyktige mennesker og datadrevet kunstig intelligens, avslutter Järvelä.

Mer informasjon om temaet:
Les mer om datadrevne virksomheter: 
www.tieto.com/data-driven

Pressemelding: Tieto innovates growth with new data-driven businesses
https://www.tieto.com/news/tieto-innovates-growth-with-new-data-driven-businesses-taneli-tikka-to-lead-idea-incubation

Brain versus AI, blogg fra Taneli Tikka:
https://perspectives.tieto.com/blog/2016/03/brains-versus-ai

For mer informasjon, kontakt:
Jessica Diktonius, medierelasjoner og omdømmebygging, jessica.diktonius@tieto.com, +358 40 709 9176

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia