Det finske vegdirektoratet FINNRA har valgt TietoEnator som IT Partner

Det finske vegdirektoratet FINNRA har valgt TietoEnator som IT Partner Finnra sin produksjonsdivisjon skal skilles ut som egen virksomhet fra begynnelsen av neste år. Finnra har valgt TietoEnator som sin IT partner. Målet med partnerskapet er å forbedre Finnra Produksjon sin konkurranseevne. Dette skal gjøres gjennom å kombinere Finnras ekspertise på trafikk og trafikkmiljø med sterk IT kompetanse. "Avtalens formål er å utvikle et tett partnerskap med TietoEnator, slik at Finnra vil motta IT tjenester og support av høy kvalitet. På dette grunnlag skal vi forbedre våre egne prosesser, og utvikle nye IT relaterte produkter og tjenester", sier Eero Karjaluoto, Chief Director for Finnra Produksjon. Ett av hovedmålene både med partnerskapet og med det nye selskapet , er nettopp å utvikle nye tjenester og produkter. Ved å kombinere de mulighetene som informasjonsteknologien gir med den ekspertise som Finnra har om trafikk, trafikkmiljø og infrastruktur, vil Finnra Produksjon forsterke sin konkurransekraft i et nytt og konkurranseutsatt marked. Partnerskapet skal gi rom for pionervirksomhet og kreativitet i utviklingen av vei- og trafikktjenester i et samfunn som blir stadig mer digitalt. For TietoEnator introduserer partnerskapet med Finnra Produksjon et nytt betydelig område hvor selskapet kan realisere sin forretningside om strategisk partnerskap. Dette er helt i tråd med TietoEnators uttrykte misjon: "Building the information society". En av de første felles utfordringene for TietoEnator og Finnra Produksjon er ERP(Enterprice Resource planning). Et betydelig prosjekt knyttet til Finnras overgang til, og utvikling som eget selskap. Partene skal utvikle og implementere nye løsninger som skal dekke alle kjerneprosessene fra kontraktsinngåelse til implementering, kontroll, økonomistyring, ressursstyring og HR prosesser. Målet er å etablere en integrert IT løsning som vil forbedre operativ drift og støtte selskapets forretningsmodell. For mer detaljer kontakt: Timo Hammar, Director, TietoEnator, +358 3 235 9200, +358 40-709 2090 Jari Saarinen, Project Manager, TietoEnator, +358 3 235 9241, +358 40-709 2087 Eero Karjaluoto, Chief Director, Finnra Production, tel. +358 204 44 2002 Eero Moilanen, Project Manager, Finnra Production, tel. +358 400-586 420 Norge: Per Bakseter, Adm.dir, TietoeEnator Consulting AS, tel. +47 913 69 043 eller +47 22 07 6000 Med 10.000 ansatte og en årlig omsetning på 1,2 milliarder Euro, er TietoEnator en av Europas ledende leverandør av verdiøkende IT tjenester. Vi leverer rådgivende konsulenttjenester, systemutvikling, systemintegrasjon, drift, vedlikehold og software. Vi har dybdekunnskap om våre kunders virksomhet i bransjer som telekommunikasjon, bank og finans, offentlig sektor og skogindustri. For mer informasjon besøk www.tietoenator.com, kontakt oss via e-mail; info@tietoenator.com eller ring (09) 862 6000. Forretningsvirksomheten til det nye selskapet Finnra Produksjon vil innbefatte virksomhet innen bygningsteknikk, vedlikehold og ettersyn av transportmidler og deres miljø, samt tilhørende produkter og tjenester. Det nye selskapet vil bli en landsdekkende organisasjon. Vedlikehold av offentlige veier vil gradvis bli åpnet for konkurranse i løpet av 2001 - 2004. Finnra Produksjon vil konkurrere om disse kontraktene som en av de autoriserte operatører på dette feltet. TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/30/20000830BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/30/20000830BIT00310/bit0002.pdf

Dokumenter og linker