Stockholms produksjonsområde (SPO) velger IT-konseptet Infomedix fra Tieto

Stockholms produksjonsområde (SPO) velger IT-konseptet Infomedix fra TietoEnator Stockholms produksjonsområde (SPO) i landstinget i Stockholm len har etter en omfattende vurdering valgt å kjøpe TietoEnators IT-konsept Infomedix. Infomedix-konseptet er en komplett, administrativ og klinisk prosesstøtte for helse- og sykepleie som fokuserer på både pasienten og brukerne. Infomedix omfatter funksjonalitet for blant annet pasientadministrasjon, pleiedokumentasjon, legemiddel, remiss og svar, samt pleieplan. Installasjonen i produksjonsområdet (SPO) er verdt omtrent 10 millioner svenske kroner og kommer til å sluttføres i løpet av 2003. - Vi leter etter en metode for enkel og integrert håndtering av all den informasjonen som trengs i pasientpleien, en metode som både kan tilpasses etter lokale krav og felleskrav samt fremtidige tekniske løsninger. Over 50 personer fra ulike yrkesgrupper og fire ulike virksomheter har vurdert de anbudene som har kommet inn, og sammen har de bedømt at Infomedix i dag er det beste verktøyet for å frembringe dette, sier Christina Söderholm, produksjonsdirektør i SPO. Basisen i konseptet består av en plattform som inneholder fellestjenester, et regelverk som beskriver hvordan komponentene forholder seg til hverandre internt og eksternt, samt et felles web- basert brukergrensesnitt som gir en intuitiv arbeidsmåte. - For TietoEnator innebærer kjøpet en garanti på at vi har lykkes i vår satsing på å skape en heldekkende prosesstøtte for helse- og sykepleien. Vi ser nå frem til et langt og varig samarbeid med SPO som ytterligere kommer til å utvikle vårt konsept, sier Christer Björkendal, forretningsansvarlig i TietoEnator HealthCare. Infomedix-løsningen er lagdelt og har et felles brukergrensesnitt. Videre har systemet en egen plattform der pasient, organisasjon, bruker, sikkerhet og kompetanse, samt klassifikasjoner, ligger som fellestjenester. Med denne plattformen blir det vesentlig enklere å samvirke med andre systemer i SPO. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte: Richard Dannemalm, TietoEnator HealthCare Sverige, richard.dannemalm@tietoenator.com +46 (0) 8 749 88 53 Maria Arenander, IT-sjef, SPO, Stockholms Läns Landsting, maria.arenander@sspo.sll.se +46 (0) 8 616 27 70 Eire Persson, Avtalsavdelningen, SPO, Stockholms Läns Landsting, eire.persson@sspo.sll.se +46 (0) 8 616 10 23 With over 10,000 employees and annual net sales of EUR 1.1 billion, TietoEnator is a leading supplier of high value-added IT services in Europe. TietoEnator specialises in consulting, building and hosting its customers' business operations in the digital economy. The Group's services are based on a combination of deep industry-specific expertise and latest information technology. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/11/20020111BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/11/20020111BIT00350/bit0001.pdf

Dokumenter og linker