TietoEnator kjoper Applied Relational Technology AS (ART)

TietoEnator kjøper Applied Relational Technology AS (ART) TietoEnator har kjøpt forretningsvirksomheten til IT-firmaet Applied Relational Technology AS (ART) i Trondheim. Dette innebærer en betydelig styrking av TietoEnators virksomhetskompetanse innenfor produksjon, transport og salg av olje og gass. De ansatte fra ART vil inngå i TietoEnators Oil & Gas divisjon. For Kundene våre gir dette mange nye muligheter for samarbeid i og med at fagmiljøet innen verdikjeden fra feltprodusent via transportnett til salgspunkt for olje og gass samles i et IT- firma. Energisektoren er et av TietoEnators viktigste satsningsområder, og TietoEnator er i dag det største konsulentselskap innenfor olje/gass markedet i Norge. Selskapet har gjennom en årrekke jobbet målbevisst med å bygge opp et høyt kompetansenivå på anvendelse av informasjonsteknologi. På flere områder er TietoEnator fremst i Europa når det gjelder kompetanse og løsninger. Selskapet har nylig inngått et samarbeid med SAP der våre komponenter fra Energy Components integreres med i "SAP Oil & Gas for Exploration and Production" portefølje. Vi betjener våre kunder fra våre kontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo, og er også igang med etablering internasjonalt. "Vi tror at den viktigste årsaken til at vi har lykkes innenfor olje/gass bransjen er kombinasjonen av virksomhetskompetanse og moderne informasjonsteknologi, og at vi fremstår som en av de mest attraktive arbeidsgiverne for høyt kvalifisert IT personell." sier Ragnhild Olsen Vice President , Oil & Gass. "TietoEnator legger stor vekt på et langsiktig forhold til sine kunder. Kvalitet, pålitelighet og gjennomføringsevne er nøkkelord for vår satsning mot Olje og Gass markedet." sier Per Bakseter, President TietoEnator Consulting, og Country Manager i Norge. "TietoEnator gir oss nye salgsmuligheter og en meget god leveransekraft mot våre kunder. Samtidig etableres et godt grunnlag også i Trondheimsregionen for en videre satsning innen olje/gass-markedet både nasjonalt og internasjonalt. For våre ansatte gis det nye muligheter for personlig utvikling både innen teknologi og virksomhetsforståelse." sier Odd-Erling Frøseth, daglig leder ART. For mer informasjon kontakt TietoEnator Consulting AS Per Bakseter, President TietoEnator Consulting, og Country Manager i Norge, Telefon: +47 2207600 or +4791369043 Ragnhild Olsen, Vice President Oil & Gas, TietoEnator Consulting Telefon: +47 908 26020 ART Odd-Erling Frøseth, Telefon +47 72893610 TIETOENATOR CORPORATION TietoEnator Med 11.000 ansatte og en årlig omsetning på 1,2 milliarder Euro, er TietoEnator en av Europas ledende leverandør av verdiøkende IT tjenester. Vi leverer rådgivende konsulenttjenester, systemutvikling, systemintegrasjon, drift, vedlikehold og software. Vi har dybdekunnskap om våre kunders virksomhet i bransjer som telekommunikasjon, bank og finans, offentlig sektor og skogindustri. TietoEnator har 15 års erfaring i å utvikle og implementere systemer til hele verdikjeden i Energi og Petroleumsbransjen. Basert på våre Energy Component produkter, leverer TietoEnator state-of-the-art løsninger for olje og gass produksjon, transport og salg. For mer informasjon besøk www.tietoenator.com , kontakt oss via e-mail; info@tietoenator.com eller ring (09) 862 6000. Applied Relational Technology A/S (ART) leverer tjenester innen rådgiving, spesifikasjon og implementasjon av systemløsninger for olje/gass-relatert virksomhet fra sine kontorer i Trondheim siden 1988. Kundegruppen har vært større selskaper som Norsk Hydro, Statoil og nå oppkjøpte Saga. Innen olje/gass dekker applikasjonsområdene nedstrømsrelaterte aktiviteter som produksjonsoppfølging, utskiping av råolje og foredlede produkter, salgs-oppfølging av råolje/gass, allokering for transport og lagersystem, tariffering o.l. Selskapet vektlegger god virksomhetsforståelse og bruk av moderne informasjonsteknologi ved valg og gjennomføring av sine prosjekter. Selskapet har 9 ansatte. For mer informasjon kontakt oss gjerne på +47 72 89 36 10 DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/06/20000706BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/06/20000706BIT00030/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker