TietoEnator vant prestisjefylt anbudskonkurranse: Skal bistå med å evaluere offentlige innkjop.

TietoEnator vant prestisjefylt anbudskonkurranse: Skal bistå med å evaluere offentlige innkjøp. TietoEnator, Nordens største konsulentselskap, gikk seirende ut av konkurransen om å bistå Statskjøp med å evaluere tilbudene til de viktige rammeavtalene for den offentlige innkjøpsordningen innenfor tele og data. Avtalen verdt 6 millioner kroner Kontraktsummen lyder på 6 mill kr. TietoEnator er valgt sammen med sine underleverandører NORGIT AS og ICG Tele&Data. Arbeidet vil starte umiddelbart og vare frem til de nye rammeavtalene er på plass i desember. Viktig innkjøpsordning Rammeavtalene som TietoEnator skal bistå med , skal gjelde i to år f.o.m. 1.12. 2001. Innkjøpsordningen, går under navnet Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS). Samarbeidet tilbyr offentlige innkjøpere konkurransedyktige betingelser og betryggende juridiske vilkår på tjenester og produkter innenfor tele- og dataområdet. Innkjøpsordningen er blitt en stadig viktigere møteplass for innkjøpere og leverandører til stat og kommune. Markedsdynamik og konkurranse er viktig I de nye rammeavtalene legges det vekt på å utnytte dynamikken og stimulere konkurransen i markedet. Rammeavtalene skal også fange opp bevegelser innen teknologisk utvikling, markedstilbud og brukerenes behov. Bekrefter sin konkurranseevne TietoEnator (TietoEnator Consulting het tidligere ISI) har, i de to tidligere fasene av FNS, siden 1997, hatt flere oppdrag som konsulent for etablering av rammeavtaler. Evalueringskriterier som er blitt vektlagt ved valg av leverandør er metodikk og analysemodell, gjennomføringsevne, forpliktelser og pris. TietoEnator befester gjennom denne nye kontrakten sin konkurranseevne som sentral rådgiver for offentlige virksomheter på IT/innkjøpsområdet. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, KONTAKT: Kontaktpersoner for TietoEnator: Per Bakseter, Administrerende direktør, tlf. 913 69 043 Jørn Rød Larsen, Direktør Offentlig&Post, tlf. 22076153 / 909 10 852 Kontaktperson for Norgit AS / ICG Tele & Data: Stein Eriksen, Administrerende direktør NORGIT AS, tlf: 69 39 48 01 / 950 75 220 TietoEnator Med 11.000 ansatte og en årlig omsetning på 1,2 milliarder Euro, er TietoEnator en av Europas ledende leverandør av verdiøkende IT tjenester. Vi leverer rådgivende konsulenttjenester, systemutvikling, systemintegrasjon, drift, vedlikehold og software. Vi har dybdekunnskap om våre kunders virksomhet i bransjer som telekommunikasjon, bank og finans, offentlig sektor og skogindustri. For mer informasjon besøk www.tietoenator.com , kontakt oss via e-mail; info@tietoenator.com DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/07/20000707BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/07/20000707BIT00300/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker