TineStafetten: Sogn og Fjordane har de mest aktive elevene


TineStafetten:
Sogn og Fjordane har de mest aktive elevene

Verdens største idrettsarrangement for ungdom, TineStafetten, har rekordoppslutning på landsbasis og ligger i år an til å passere 100.000 deltakere. Sogn og Fjordane er fylket med høyest deltakerprosent. Hele 83 prosent av fylkets 6. – 9. klassinger har meldt seg på.

23.mai stiller 98 780 påmeldte skoleelever fra 6. til 9. klasse til start på mer enn 200 arenaer over hele landet i vårens vakreste friidrettseventyr.

Av alle landets fylker har Sogn og Fjordane i år den største andelen påmeldte skoleelever med 5210 elever fordelt på 98 skoler. Dette utgjør hele 83 prosent av alle elevene på dette alderstrinnet. Til sammenlikning er landsgjennomsnittet 39 prosent. De neste fylkene er Nordland med 75 prosent og Finnmark med 61 prosent.

Viktig for friidrettsrekrutteringen
- Vi i Norges Fri-idrettsforbund er meget stolt av at TineStafetten har blitt et så stort og populært arrangement. Vi er ikke i tvil om at det har bidratt til den formidable økningen vi ser i rekrutteringen. TineStafetten er et sted hvor mange av dagens ungdom møter friidretten for første gang, og her får alle et positivt møte med vår idrett, sier president Svein Arne Hansen i Friidrettsforbundet.
- Deltakertallet har økt formidabelt siden oppstartsåret for 15 år siden. Da var det 10 000 løpere. Fortsatt melder skoler seg på, så det er ikke usannsynlig at TineStafetten i år passerer 100.000 deltagere, sier han.

Øke aktiviteten hos ungdom
TineStafetten er et samarbeid mellom Norges Fri-idrettsforbund og TINE for å motivere til økt fysisk aktivitet og bevissthet om kosthold hos ungdom. Dette er et viktig arbeid i en stadig mer stillesittende tv/pc-fokusert hverdag. Nytt av året er pilotprosjektet Tren til TineStafetten som TINE og NFIF har utviklet i samarbeid med Olympiatoppen. En skole fra hvert fylke har fått spesiell oppfølging i form av treningsopplegg og kostholdsveiledning de fire siste månedene før TineStafetten.

Egen heia-konkurranse
Under stafetten gjelder det ikke bare å løpe fort, men også å heie best. Elevene bidrar som supportere ved å fremføre innøvde brøl, hopp, dansetrinn, sanger eller musikk ved hjelp av kostymer, flagg, instrumenter etc. På hver arena premierer en jury de beste eller mest kreative supporterne - som bidrar til høy stemning på idrettsarenaen.

TineStafetten i Sogn og Fjordane
Det største arrangementet i Sogn og Fjordane fylke finner sted på Førde stadion, hvor 75 lag stiller på startstreken. Vedlagt ligger en oversikt over alle arrangementene i Sogn og Fjordane. På www.tinestafetten.no finner du flere detaljer som tidspunkt og kontaktpersoner for alle lokale arrangementer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
· Tonje Antonsen, seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse i Norges Friidrettsforbund. Tlf. 419 33 860 – tonje.antonsen@friidrett.no
· Karin Eftedal, prosjektleder i Norges Friidrettsforbund, tlf. 971 57 099 – karin.eftedal@friidrett.no


_________________________________________________________________
TineStafetten 2007:
- Går av stabelen 23. mai og til sammen vil ca. 200 idrettsarenaer rundt om i Norge
bli tatt i bruk.
- Det er ti deltakere på hvert lag (fire gutter, fire jenter + to reserver) – og hver
utøver løper 200 meter.
- På landsbasis deltar 61 prosent av barne- og ungdomsskolene i 6. – 9.klasse og
39 prosent av alle skoleelever i stafetten.
-TineStafetten er et samarbeid mellom Norges Fri-idrettsforbund og TINE, og er
et konkret tiltak i det stadig viktigere arbeidet med å stimulere til økt fysisk aktivitet
hos barn og unge.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=449194&fn=wkr0010.xls

Dokumenter og linker