Beslutningen om mysefabrikk i Verdal ligger fast

Konsernstyret vedtok i februar å bygge mysefabrikk i tilknytning til anlegget i Verdal. Det har kommet henvendelser fra ulike hold om å revurdere dette vedtaket og fortsatt anvende myse til fôr. Konsernstyret har nå vurdert ulike anvendelser på nytt, men holder fast ved tidligere vedtak.

- Vi har gått igjennom alle henvendelsene vi har mottatt og foretatt en ny og bred vurdering av vår myseanvendelse. Det er viktig for TINE at myse, som er et næringsrikt produkt, benyttes til menneskemat i en situasjon med matmangel på verdensbasis. Vi må dessuten basere oss på hva som er forretningsmessig mest lønnsomt for TINE i et langsiktig perspektiv. Ut fra disse forhold har Konsernstyret i dag bestemt at tidligere vedtak om å bygge mysefabrikk i Verdal ligger fast, sier konserndirektør Elisabeth Morthen.

Fra fôr til menneskemat
- Myse, som er et biprodukt fra osteproduksjonen, har en større verdi når vi kan foredle den til ulike tørkede myseprodukter. Vi ønsker å foredle både proteindelen (WPC 80) og permeatdelen, som hovedsaklig består av laktose, slik at det primært kan benyttes til menneskemat, forteller Morthen. Tidligere har mysen blitt benyttet som dyrefor.

TINE skal samarbeide med det dansk/svenske meieriselskapet Arla Foods og andre kunder om markedsføring og salg av tørka myseprodukter.

Nye arbeidsplasser i Verdal
Det settes nå i gang et arbeid med å planlegge og bygge mysefabrikk i Verdal. Fabrikken blir på 4500 m2 og vil koste i overkant av 300 mill. kr. TINE vil ha behov for 13 nye årsverk. Etter planen skal fabrikken starte opp produksjonen ved årsskiftet 2009/2010. De bøndene som har benyttet mysen til for, får derfor få en omstillingstid fram til fabrikken i Verdal er i full drift. TINE vil ha dialog med våre mysekunder for å sikre en god omstilling i overgangsfasen.

For mer informasjon:

Konserndirektør TINE BA, Elisabeth Morthen, tlf. 93418160


Hva er myse ?
Myse er biprodukt fra osteproduksjonen. Dvs den delen av melka som blir igjen når vi har tatt ut ostestoffet.

Aktuelle myseprodukter:

WPC 80
WPC80 er et proteinkonsentrat (80 % protein) av en gruppe proteiner som kan isoleres fra mysa. Myseproteiner brukes bla som ingrediens i næringsmiddelindustrien. På grunn av høy ernæringsmessig verdi er de også mye brukt som kosttilskudd.

Mysepermeat
Mysepermeat er det som er igjen av mysa når proteinet er fjernet. Dette består hovedsakelig av melkesukker. Mysepermeat brukes også som ingrediens i næringsmidler.
Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner