Felles pressemelding fra TINE/NorgesGruppen: Enighet mellom NorgesGruppen og TINE

TINE og NorgesGruppen er blitt enige om en ramme for avtalen for 2009. Begge parter har strukket seg langt for å finne en omforent løsning, og er lettet over at konflikten er løst.

Enigheten innebærer at forbrukerne så snart det er praktisk mulig vil finne det normale utvalget av TINE-produkter i NorgesGruppens butikker.


-----


For ytterligere informasjon kontakt:
TINE: Konserndirektør Elisabeth Morthen, 934 18 160
Kommunikasjonssjef Kari Raunedokken, 951 21 146

NorgesGruppen: Informasjonssjef Kine Søyland, 900 79 888
Informasjonsrådgiver Tormod Sandstø, 909 43 215Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner