Felles pressmelding fra TINE og NNN: Streiken i TINE avblåst

LA og NNN er i dag kommet fram til en løsning som innebærer at det omstridte punktet om pensjonsordningen er løst. Partene er også enige om de andre punktene i lønnsforhandingene. Arbeidet gjenopptas umiddelbart.

Heldigvis har vi kommet gjennom konflikten uten at forbrukere har opplevd at butikkene er tomme for meierivarer. Vi arbeider på spreng for å ta igjen det tapte etter stans i produksjonen mens streiken har vart, og for at butikkene skal være velfylte utover i neste uke. Vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid før alt er som normalt.


• Begge parter er godt fornøyd med avtalen. Partene er nå enige om at det skal utarbeides en særavtale i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalen som ivaretar håndtering av pensjonsforhold i framtida. Dette innebærer at framtidige forhandlinger om pensjonsytelser skal skje mellom konsernet og de tillitsvalgte i TINE. Vi har også jobbet godt sammen og kommet til enighet om de andre punktene i årets lønnsforhandlinger. Det gis et generelt tillegg på kr 9,00 pr time. Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med det øvrige grupper i samfunnet har fått. Det er lang tradisjon for gode løsninger, avtaler og samarbeid mellom TINE og TINEs ansatte. Det er en tradisjon vi sammen er opptatt av å videreføre.


• Streiken har berørt nærmere 6000 ansatte, og de over 16 000 bøndene som eier og leverer melk til TINE. Dette har vært et viktig utgangspunkt for begge parter for å finne fram til den løsningen som nå ligger på bordet.


Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner