Flere kyr per gårdsbruk!

Gjennomsnittsbesetningen i Kukontrollen har økt til med èn årsku til 17,7 årskyr siste året, og dette er en større økning enn det som er målt tidligere. Andelen av produsenter som er medlemmer i Kukontrollen har økt, men antall produsenter er sunket med 6 %. Kutallet er redusert med 0,5 %. Etableringen av flere samdrifter er nok hovedårsaken til at størrelsen av besetningene har økt relativt mye siste året. Gjennomsnittskua produserte i snitt 6.586 kg mjølk i 2006. Det er i Østfold fylke kyrne melker mest, med 7.091 kg.

Kukontrollen har registrert melkeproduksjon hos norske kyr i 107 år!

Tallene i Kukontrollen bygger på registreringer fra 240.559 årskyr fra 13.604 produsenter. Nedgangen i antall produsenter, er størst i Hordaland på 8,2 %. Tilslutningen til Kukontrollen har også økt siste året ved at det er 95,7 % som er medlem, mens tilsvarende tall i 2006 var 94,2 %. KSL-krav er nok en av årsakene til økningen, men stadig flere ser også nytten i medlemskapet ved at det gir tilgang til de rådgivingsverktøy som finnes på http://medlem.tine.no


Storfehelsa blir stadig bedre
BVD er nå utryddet fra norske storfebesetninger! Ved slutten av 2006 var det ingen besetninger med restriksjoner. De siste kjente virusutskillerne ble slaktet i juni 2005. Storfe-ringorm er også i ferd med å bli eliminert. Det er noen håndfull besetninger som fortsatt har smitte. Generelt har norske storfe lite alvorlige smittsomme sykdommer. Andelen kyr behandlet for spenetråkk er i 2006 redusert med hele 27 %. Det var også en stor reduksjon i 2005. En antar at dette skyldes kravet om mjukt liggeunderlag for kyr som ble iverksatt fra 1.1.2006. Antall mastittbehandlinger pr ku er også redusert med 6 %. Ketose er i løpet av 2006 redusert med hele 23 %. Dette kan være tegn på at større besetninger og nye driftssystemer gir sunnere dyr selv om de produserer mer.


Flere medlemmer i Geitkontrollen
I 2006 var det 628 helårsbuskaper i Geitkontrollen. Dette er en økning med 9 besetninger i forhold til året før. Også norske geiter satte også ny produksjonsrekord i 2006. Gjennomsnittsgeita melker 628 kg mjølk, som er en økning på 11 kg fra i fjor.

Gjennomsnittsbesetningen i Geitkontrollen er nesten uendret siste året. I fjor var gjennomsnittsbesetningen på 82,7 årsgeiter, mens tilsvarende tall i 2005 var 82,6. Geita er nøysom og er viktig i forhold til utnyttelse av utmarka. 42,2 % av geitemjølka er produsert i beiteperioden, og det er i hovedsak i utmark.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker