Forsvarer samvirkeloven mot kritikernePressemelding Bergen 26.04.2007

Forsvarer samvirkeloven mot kritikerne

Styreleder i TINE, Fredmund Sandvik, angriper motstanderne av den nye samvirkeloven. Bevisst misforståelse er begrepet styrelederen serverte under sin årsmøtetale i Bergen, torsdag.


TINEs styreleder gir sin fulle tilslutning til regjeringens forslag til ny samvirkelov.
- Forslaget til samvirkelov som nå ligger til sluttbehandling, er et meget godt lovgrunnlag for å videreføre de tradisjonene som ligger til grunn for de etablerte samvirkene i Norge, sa Fredmund Sandvik. Han minnet om at norske samvirkebedrifter av ulike typer, har 2 millioner medlemmer.

Påvirker ikke konkurransen
Styrelederen synes det er merkelig at samvirke som selskapsform ikke har en større anerkjennelse og aksept i politiske og - ikke minst - finansielle miljøer enn det som er statusen i dag. Fra disse gruppene blir det hevdet at lovforslaget gir landbrukssamvirkene markedsmessige konkurransefordeler sammenlignet med andre selskapsformer - for eksempel A/S. Sandvik karakteriserer kritikken som bevisst misforståelse.
-Samvirkeloven er ren foretakslov på linje med aksjeloven og har ikke noe konkurranseregulerende innhold. De forhold ligger under andre lover, blant annet Konkurranseloven.

Ingen sovepute
Sandvik sa videre at loven ikke må bli en sovepute for TINE.
- Det er måten vi greier å drive og utvikle TINE på som blir avgjørende for om selskapet fortsatt skal være i elitedivisjonen av norsk næringsvirksomhet.

Hele talen kan du lese på TINEs hjemmeside: www.tine.no

For ytterligere kommentarer: Kontakt Kommunikasjonssjef Kari Raunedokken i TINE Ba, mobil 951 21146.

Fakta om TINE:
TINE BA er eid i samvirke av 17 300 melkeprodusenter. På 47 meierianlegg i hele landet produserer våre 5300 medarbeidere 490 ulike meieriprodukter. TINE BA har en omsetning på 15,3 milliarder kroner. Vi ønsker å være Norges viktigste verdiskaper. Hele vår fortjeneste går tilbake til ny verdiskaping i hele landet.
Se for øvrig www.tine.no


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.